We wonen
allemaal graag in
een fijne buurt

Iedereen wil een fijne plek om te wonen. Daarvoor is een fijne buurt onmisbaar. Zo’n buurt ontstaat niet zomaar. Samen met uw buren heeft u invloed op de sfeer. Belangrijk is dat u zorgvuldig omgaat met uw woning en met alles wat erbij hoort. Zoals de tuin, de lift, de galerij en de berging. En de omgeving. Dus geen overlast veroorzaken voor uw buren. Dat geldt natuurlijk ook voor uw buren.

Vraag en antwoord

Kan ik zelf iets doen in mijn buurt? Aansluiten bij initiatieven die er al zijn?

U kunt natuurlijk iets doen! U kunt zelf een activiteit organiseren, zodat u en uw buren elkaar beter leren kennen. U kunt bijvoorbeeld elk half jaar een opruimactie houden. Of een barbecue organiseren voor de straat. Als u uw buren kent, maakt dat het wonen fijner.

Kan ik een bijdrage vragen?
Ja, voor alles wat u en de buren helpt om een fijne buurt te maken en te houden. U kunt ons om een bijdrage vragen als u zelf iets onderneemt. Het kan gaan over rommel, over groen, over overlast of over kennismaken. Heeft u een vraag, een plan of een idee? Neem contact met ons op of vraag een bijdrage aan voor een activiteit. Het formulier hiervoor vindt u in de rechterkolom.

Hoe kom ik te weten of er buren zijn die iets ondernemen?
Kijk in het overzicht bewonerscommissies Woningbedrijf Velsen of in uw buurt een commissie actief is. U kunt de commissie vragen wat er al gebeurt en of u mee kunt doen. Via de gemeente kunt u nagaan of er een wijkplatform is.

Wat doet een sociaal wijkbeheerder?

In sommige buurten heeft Woningbedrijf Velsen een sociaal wijkbeheerder. Die zet zich in voor een goed woonklimaat. Hij of zij signaleert problemen en lost ze op. Gaat het om rommel op de galerij of portiek? Of vuilnis op straat? Dan spreekt de wijkbeheerder de huurder aan. Het is belangrijk om samen te zorgen dat alles schoon en heel blijft. Ook controleren de wijkbeheerders technische installaties in woningen, schoonmaak en tuinonderhoud. Zo’n sociaal wijkbeheerder weet veel van de omgeving. Wat er speelt en wat nodig is. U kunt er altijd terecht voor vragen, advies of ondersteuning.

Sociaal wijkbeheerders
• Michiel Deiman, (Velsen-Noord en in IJmuiden De Noostraat en Lorentzstraat)
Breesaperhof 20 Velsen-Noord
telefoon: (0251) 293589 of 06-51312453
spreekuur van 10:00-11:00 uur op woensdag en donderdag
m.deiman@wbvelsen.nl
Dinsdag vrij

• Rob Dijkmans (Zeewijk)
Zeewijkplein 302 IJmuiden
telefoon: 0255-201120 of 06 – 20426091
spreekuur alleen na telefonische afspraak
r.dijkmans@wbvelsen.nl
woensdag vrij

• Danny de Lange (Duinwijk)
Zeewijkplein 301 IJmuiden
Telefoon: 0255-201120 of 06-51514459
spreekuur alleen na telefonische afspraak
d.de.lange@wbvelsen.nl
spreekuur alleen na telefonische afspraak
vrijdag vrij

• Willem Meijer (Stadspark en Oud-IJmuiden)
telefoon: 0255 – 577172 of 06 – 57551226
Koningin Wilhelminakade 101: dinsdag 13.00 uur – 14.00 uur en vrijdag 09.00 tot 10.00 uur
Planeet, Eenhoornstraat: spreekuur donderdag 10 uur
Meteoor, Radarstraat: spreekuur dinsdag 14.00 uur
w.meijer@wbvelsen.nl

Hoe meld ik overlast?

Harde muziek, zwerfvuil of ruziënde buren zorgen voor ergernis en overlast. Soms beseffen mensen niet dat ze overlast veroorzaken. Probeer daarom altijd eerst met uw buren te praten. Kijk of u het samen kunt oplossen. Komt u er niet uit? Stuur ons dan een brief of vul het online formulier in. Een formulier downloaden en per post versturen kan ook.

Een van onze woonconsulenten neemt contact met u op over uw melding van overlast. U bespreekt het probleem en bekijkt samen de mogelijkheden. Daarna benaderen we de veroorzaker(s) van de overlast. Zo proberen we tot afspraken te komen. Zie ook onze folder Overlast.

Kan ik in Velsen buurtbemiddeling inschakelen?
Buurtbemiddeling werkt met getrainde vrijwilligers. Iedereen kan een probleem aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis. Alles wat gezegd wordt, blijft vertrouwelijk. Bel 0255 54 85 20 om een probleem te bespreken. Mailen kan ook: info@buurtbemiddelingvelsen.nl.  Meer informatie op www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Wanneer is iets woonfraude?

Als er iemand anders dan de huurder in een woning woont. Of als de woning gebruikt wordt voor iets anders dan wonen. Een hennepplantage bijvoorbeeld. Of een illegaal pension. Woonfraude belemmert een eerlijke verdeling van huurwoningen. Daarom is de bestrijding van woonfraude zo belangrijk. Woonfraude tast ook de sfeer in de buurt aan. Onderhuurders hebben vaak minder zorg voor hun omgeving dan ‘echte’ huurders. Woningbedrijf Velsen vindt het tegengaan en opsporen van woonfraude belangrijk.
Heeft u een vermoeden van woonfraude in uw omgeving? Meld dat alstublieft bij ons. Want misbruik heeft invloed op de leefbaarheid van een buurt. Het kan zelfs leiden tot onveilige situaties. Wij komen altijd in actie bij woonfraude.

Waar meld ik woonfraude?
Vermoedt u dat iemand niet zelf de woning bewoont? Dan vragen wij u dringend om dit bij ons te melden. Dat kan per post of per mail. Bellen kan natuurlijk ook altijd.

Het meldingsformulier woonfraude stuurt u op per post. Zie formulier aan de rechterkant van deze pagina.

Uiteraard behandelen wij uw melding vertrouwelijk. U kunt ook anoniem melding doen. Bijvoorbeeld als u de situatie bedreigend vindt. We hebben wel graag een telefoonnummer om meer toelichting te kunnen vragen. Uw vermoedens van woonfraude onderzoeken wij nauwkeurig. Een gedegen onderzoek neemt enige tijd in beslag. Het kan dus even duren voordat u iets merkt van onze acties.