Skip to main content

Cookie Statement

 

Gebruik van cookies op www.wbvelsen.nl

www.wbvelsen.nl maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers van deze website. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een volgend bezoek op onze website kunt worden herkend.

Geen persoonsgegevens
Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet gekoppeld aan uw ip-adres. www.wbvelsen.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen wij cookies niet gebruiken om u op websites van derden te identificeren.

Webstatistieken
www.wbvelsen.nl maakt gebruik van webstatistieken om te weten hoeveel mensen onze websites bezoeken en op welke onderwerpen zij bekijken. Wij gebruiken de verzamelde gegevens niet voor een ander doel. Ook verstrekken wij deze niet aan derden.

Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies?
Uiteraard is het mogelijk om cookies uit te schakelen. De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden. Als u cookies uitschakelt, heeft dit geen gevolgen voor het gebruik van www.wbvelsen.nl

Hoe u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u gebruikt. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser:

Microsoft Internet Explorer
Gebruikt u (een zeer oude versie van) Microsoft Internet Explorer, klik op ‘Extra’, ‘Internetopties’ en ga naar het tabblad ‘Privacy’. Schuif de instelling voor de internetzone helemaal omhoog, zodat de status verandert in ‘Alle cookies blokkeren’.

Mozilla Firefox
In Mozilla Firefox, ga naar ‘Extra’, ‘Opties’, tabblad ‘Privacy’. Selecteer in de balk ‘Firefox zal’ ‘aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’. Vink hier ‘Cookies van websites accepteren’ uit.

Google Chrome
In Google Chrome gaat u naar ‘Google Chrome aanpassen en beheren’ (rechts van de adresbalk in beeld). Dan klikt u op ‘instellingen’ en vervolgens op ‘geavanceerde instellingen weergeven’. Onder het kopje ‘privacy’ vindt u de knop ‘instellingen voor inhoud’. Klik hierop en u kunt vervolgens in het scherm dat verschijnt aangeven hoe u met cookies om wilt gaan.

Privacy
Woningbedrijf Velsen eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van haar huurders en andere relaties. Wij laten ons leiden door de bepalingen uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij gebruiken de bij ons bekende persoonlijke gegevens uitsluitend voor bedrijfsmatige doelen.

Tevredenheid

stars

U geeft ons een 7.2
Beoordeel onze service ook