Skip to main content

Energielabels: Hoe zit dat precies?

Het energielabel van een woning laat zien hoe energiezuinig deze is. Een A-label duidt op een energiezuinige woning, terwijl een G-label aangeeft dat de woning niet zuinig is. De manier waarop het label van een woning wordt bepaald, verandert regelmatig. Hierdoor kan een woning die eerder als energiezuinig werd bestempeld, nu minder zuinig lijken. Onafhankelijke bureaus zijn verantwoordelijk voor het labelen van onze woningen.

In 2021 is de methode om het label van een woning te berekenen gewijzigd. Een groot verschil is dat het energieverbruik per vierkante meter (m2) nu wordt meegenomen in de berekening. Dit betekent dat het energieverbruik per vierkante meter in kleinere woningen relatief hoger lijkt, waardoor deze vaak een lager label krijgen bij de nieuwe methode. Daarnaast krijgen tussenwoningen doorgaans een beter label dan hoekwoningen of woningen boven een berging of garage, wat kan leiden tot een slechter label.

Gelden verschuivingen in labels alleen voor Woningbedrijf Velsen?

Nee, de verschuiving in de labels geldt voor alle woningen in Nederland, voor wel huur als koop. De rijksoverheid en de corporaties hebben afspraken gemaakt voor het verduurzamen van de woningen. Daarbij gaan we uit van het eerder afgegeven label. Dit is 10 jaar geldig. Als bijvoorbeeld een woning in 2018 een C-label heeft gekregen en door de nieuwe methodiek een F-label krijgt, dan valt de woning niet onder het verduurzamingsoffensief dat corporaties en de overheid hebben afgesproken.

Hoe bepalen we welke woningen we verduurzamen?

De woningcorporaties hebben met de regering afgesproken dat we eerst de minst energiezuinige woningen, met de labels E, F en G, gaan aanpakken. De mensen die hier wonen betalen relatief veel voor hun energierekening. We wij druk bezig met het verduurzamen van onze woningen.

Wat is het energielabel van mijn woning?

Op de website van Milieu Centraal vindt u het label van uw woning. Huurt u bij Woningbedrijf Velsen en staat uw woning er niet tussen? Neem dan contact op met info@wbvelsen.nl.