Skip to main content

Half april start het tweejaarlijks onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (afgekort: WiMRA). Daar valt ook Velsen onder. Een groot aantal inwoners krijgt komende weken een vragenlijst in de brievenbus. In de vragenlijst staan vragen over hoe u woont, over uw woonlasten (dat  zijn de kosten voor de huur plus kosten voor energie en servicekosten), tevredenheid en eventuele verhuiswensen. En wat de wensen zijn van thuiswonende kinderen als zij op zichzelf gaan wonen.

Wat gebeurt er met uw antwoorden?
De gemeente Amsterdam voert het onderzoek voor alle 31 gemeenten binnen de metropoolregio uit. Dus ook voor de gemeente Velsen. Zij verwerken uw antwoorden vertrouwelijk.

Zijn alle gegevens uit het onderzoek verwerkt? Dan gaan alle gemeentes en woningcorporaties aan de slag met de informatie die het onderzoek oplevert over hun gebied. Zo ook in Velsen. De informatie is voor ons belangrijk en waardevol. Zodat we steeds beter aan kunnen sluiten op uw behoefte en wensen over het wonen in Velsen. Wij moedigen u van harte aan om de vragenlijst in te vullen.

Hoe ben ik gekozen voor dit onderzoek?
Het onderzoek vindt iedere 2 jaar plaats. Het kan zijn dat u deze keer geen uitnodiging ontving, of juist wel. Het idee is dat ze elke keer zoveel mogelijk verschillende mensen bereiken. Ze kiezen dus willekeurig mensen.