Skip to main content

Jaarlijks op 1 juli verhogen we de huren

De Rijksoverheid bepaalt de maximale huurverhoging.  Woningbedrijf Velsen investeert de huurverhoging in het verbeteren en uitbreiden van de woningen in de gemeente Velsen. De huurverhoging van Woningbedrijf Velsen is iets lager dan wettelijk is toegestaan. Over de huurverhoging en ons huurbeleid hebben we vooraf gesproken met de Bewonersraad.

Als u sociaal huurt dan hangt de huurverhoging af van de woning en van uw inkomen

  • Er gelden verschillende percentages en bedragen. Heeft de woning een E, F of G label, dan verhogen we de huur niet.
  • Vervolgens kijken we naar het huishoudinkomen. Deze gegevens krijgen we via de Belastingdienst aangeleverd. Huishoudens met een hoog middeninkomen krijgen een huurverhoging van € 50,-. Huishoudens met een hoog inkomen krijgen een huurverhoging van € 100,-.
  • Is de huidige huurprijs van de woning lager dan € 300,-, dan geldt een huurverhoging van € 25,-.
  • Als dit niet van toepassing is, geldt de reguliere huurverhoging van 3,1%.

Let op: Het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger dan 23 jaar zijn, telt alleen het inkomen mee dat boven € 21.835 uit komt.

Waarom is de huurverhoging anders dan vorig jaar?

De huurverhoging wordt elk jaar opnieuw bepaald. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging.

Waarom is mijn huurverhoging anders dan de huurverhoging van mijn buren?

Uw huurverhoging kan anders zijn omdat de huurprijs nu niet gelijk is, het energielabel anders is of het inkomen verschilt.

Het lukt me niet om de huur te betalen.

Ga naar de pagina Ik huur. Daar vindt u informatie over wat u kunt doen.

Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Als u het niet eens bent met de huuraanpassing, dan kunt u bezwaar maken door het formulier van de Huurcommissie in te sturen. Bijvoorbeeld doordat uw inkomen is gedaald. Op de website van de Huurcommissie leest u in welke situatie u met succes bezwaar kunt indienen. Jaarlijkse huurverhoging beoordelen | Huurders | Huurcommissie

Als u in de vrije sector huurt is de huurverhoging 4,1%

Dat is het maximum dat door de overheid is bepaald.

Maximale huurverhoging in 2023
Lager (midden)inkomen

(gezamenlijk inkomen 2021 niet hoger dan)

Hoger middeninkomen

(gezamenlijk inkomen 2021 tussen)

Hoog inkomen

(gezamenlijk inkomen 2021 hoger dan)

Eenpersoons-
huishouden
€ 48.836 € 48.836 – € 57.573 € 57.573
Meerpersoons-
huishouden*
€ 56.513 € 56.513 – € 76.764 € 76.764
Maximale huurverhoging
per 1 juli 2023
  • Bij huur van € 300 of hoger: 3,1%
  • Bij huur lager dan € 300: € 25
€ 50 € 100

In 2023 krijgen huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een huurverlaging naar € 575,03

De inkomens gegevens krijgen we van de Belastingdienst. Voor elk huishoudenstype gelden de onderstaande inkomens als 120% van het sociaal minimum.

Eenpersoonshuishouden (tot de AOW-leeftijd) € 23.250
Meerpersoonshuishouden (tot de AOW-leeftijd) € 30.270
Eenpersoonshuishouden (ouder dan AOW-leeftijd) € 24.600
Meerpersoonshuishouden (ouder dan AOW-leeftijd) € 32.730