Skip to main content

Eenmalige huurverlaging

In 2021 hebben huurders met hoge basishuur (ook wel nettohuur genoemd) en een laag inkomen recht op eenmalige huurverlaging.

Heeft u een jaarinkomen lager dan € 23.700,- (1 persoonshuishoudens) of € 32.200,- (2 of meerpersoonshuishoudens)? Dan heeft u recht op een huurverlaging van uw huidige basishuur. We verlagen deze dan naar € 633,25 (geldt voor 1 tot 2 persoonshuishoudens) of € 678,66 (voor 3 of meerpersoonshuishoudens).

Heeft u al sinds 2019 een laag inkomen en een hoge basishuur? Dan komt u automatisch in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging 2021. In maart ontvangt u een brief van ons waarin staat dat u hiervoor in aanmerking komt.

Daalde uw inkomen na 1 januari 2020 én had u de laatste 6 maanden een laag inkomen? Volg dan onderstaande stappen:

Stap 1 – Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?
Dit hangt af van de hoogte van uw kale huur (de huur zonder servicekosten), uw (gezamenlijk) belastbaar inkomen en de samenstelling van uw huishouden. De huurverlaging geldt alleen voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning. U kunt direct zien (via onderstaande tabel) of u dit jaar recht heeft op de eenmalige huurverlaging 2021. Is het antwoord ja, ga dan naar stap 2. Is het antwoord nee, dan heeft u helaas geen recht op de eenmalige huurverlaging.

Aantal personen in uw huishouden Uw inkomen samen is gelijk of lager dan Uw kale huur ( de huur zonder servicekosten) is hoger dan
U woont alleen
U ontvangt geen AOW
€ 23.725 € 633,25
U woont alleen
U ontvangt AOW
€ 23.650 € 633,25
U woont samen (2 personen)
U of uw huisgenoot ontvangen geen AOW
€ 32.200 € 633,25
U woont samen (2 personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW
€ 32.075 € 633,25
U woont samen (3 of meer personen)
U of uw huisgenoten ontvangen geen AOW
€ 32.200 € 678,66
U woont samen (3 of meer personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW
€ 32.075 € 678,66

Stap 2
Heeft u recht op de eenmalige huurverlaging? Stuur dan alle loonstroken of uitkeringsspecificaties of een verklaring van uw boekhouder (als u ZZP-er bent) mee van de laatste 6 maanden. Van uzelf en van alle huisgenoten van 18 jaar en ouder. Let op: inwonende kinderen tot 27 jaar tellen niet mee.

Meer informatie over de eenmalige huurverlaging 2021 vindt u op rijksoverheid.nl

Veel gevraagd over Eenmalige huurverlaging 2021

 

In 2021 heb ik een hoge basishuur (ook wel nettohuur) en een laag inkomen. Heb ik dan recht op deze eenmalige huurverlaging?

Ja, dan heeft u eenmalig recht op een huurverlaging. U moet deze wel zelf aanvragen. Dat doet u eenvoudig via ons ‘Aanvraagformulier’.

Wat zijn de inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor de eenmalige huurverlaging 2021?

De eenmalige huurverlaging 2021 geldt alleen voor huurders met een hoge basishuur (ook wel nettohuur) en een laag inkomen. Of u recht heeft op deze eenmalige huurverlaging hangt dus af van de hoogte van 2 dingen: van uw basishuur en van het totale inkomen van uw huishouden. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

In dit schema ziet u de inkomensgrenzen en huurprijzen die de overheid vaststelde om in aanmerking te komen voor de eenmalige huurverlaging.

Ik had in 2019 ook een hoge basishuur en een laag inkomen. Kom ik dan in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?

Ja, u komt dan automatisch in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging 2021. De Belastingdienst geeft dit door aan Woningbedrijf Velsen. In maart ontvangt u een brief van ons waarin staat dat u hiervoor in aanmerking komt.

Ik heb na 1 januari 2020 een inkomensdaling gehad én had de laatste 6 maanden een laag inkomen. Kan ik de eenmalige huurverlaging dan aanvragen?

Ja. Vul dan ons ‘Aanvraagformulier’ in en zie direct of u dit jaar recht heeft op de eenmalige huurverlaging 2021. Geef via dit formulier ook de geboortedata van alle mensen die op uw adres wonen door. Heeft u recht op deze huurverlaging? Stuur dan alle loonstroken of uitkeringsspecificaties of verklaring van uw boekhouder (als u ZZP-er bent) mee van de laatste 6 maanden, zowel van u zelf als van alle huisgenoten van 18 jaar en ouder.

Let op: het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee.

Welke inkomensgegevens moet ik meesturen met mijn aanvraag voor de eenmalige huurverlaging als ik een inkomensdaling heb vanaf januari 2020?

In dit schema ziet u van welke 6 maanden u loonstroken of uitkeringsspecificaties of verklaring van uw boekhouder (als u ZZP-er bent) mee moet sturen bij uw aanvraag voor de eenmalige huurverlaging. Bijvoorbeeld: u vraagt de eenmalige huurverlaging in juli 2021 aan. Dan moet u de inkomensspecificaties van januari tot en met juni 2021 meesturen.

Wat wordt mijn nieuwe basishuur na de eenmalige huurverlaging 2021?

Dit hangt af van uw huidige basishuur. Uw basishuur verlagen we door deze eenmalige huurverlaging tot net onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen (ook wel huurprijsgrenzen genoemd) van € 633,25 (geldt voor 1 tot 2 persoonshuishoudens) en € 678,66 (voor 3 of meerpersoonshuishoudens). Deze grenzen zijn vastgesteld door de overheid.

Is uw basishuur veel hoger dan de aftoppingsgrens? Dan krijgt u meer huurverlaging.
Ligt uw basishuur maar net boven de aftoppingsgrens? Dan krijgt u minder huurverlaging.

Welke huur gaat omlaag?

Ieder jaar krijgt u eind april een brief van ons over uw huuraanpassing. Daarin staat wat uw basishuur (nettohuur) is. En wat u betaalt aan servicekosten (als dit voor uw woning of complex geldt). Of u recht heeft op de eenmalige huurverlaging 2021 hangt af van uw basishuur.

Heeft de eenmalige huurverlaging 2021 invloed op mijn huurtoeslag?

Ja, maar alleen in de volgende situaties:

  • Als u alleenstaand bent.
  • Bij een huishoudgrootte van 2 of meer personen waarvan 1 persoon AOW ontvangt of als iemand gehandicapt is.

Alleen in deze gevallen gaat uw huurtoeslag omlaag. En toch gaat u er financieel op vooruit, omdat de huurtoeslag niet meer dan 40% is van het bedrag waarmee de basishuur verlaagd wordt. In dit rekenvoorbeeld leggen we dit helder uit.

Geeft Woningbedrijf Velsen mijn nieuwe basishuur door aan de Belastingdienst om mijn huurtoeslag aan te passen?

Ja, wij geven uw nieuwe verlaagde basishuur door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past daarna automatisch uw huurtoeslag aan. U hoeft dus zelf niets te doen.

Moet ik bewijs meesturen als ik de huurverlaging zelf aanvraag?

Ja, maar alleen als uw inkomen na 1 januari 2020 is gedaald en u een hoge huur betaalt. Dan moet u namelijk zelf de eenmalige huurverlaging 2021 aanvragen via ons ‘Aanvraagformulier’. Geef via dit formulier ook de geboortedata van alle mensen die op uw adres wonen door. En stuur dan alle loonstroken of uitkeringsspecificaties of verklaring van uw boekhouder (als u ZZP-er bent) mee van de laatste 6 maanden, zowel van u zelf als van alle huisgenoten van 18 jaar en ouder. Het ZZP formulier kunt u hier downloaden.

Wanneer gaat de eenmalige huurverlaging 2021 in?

Had u in 2019 al een laag inkomen en hoge basishuur? Dan ontvangt u in maart een brief van ons over uw huurverlaging. Uw eenmalige huurverlaging gaat dan in per 1 mei 2021.

Heeft u na 1 januari 2020 een inkomensdaling gehad én had u de laatste 6 maanden een laag inkomen? Vul dan ons ‘Aanvraagformulier’ in en zie direct of u dit jaar recht heeft op de eenmalige huurverlaging 2021. Binnen 3 weken krijgt u van ons een reactie op uw aanvraag. Als u recht heeft op de eenmalige huurverlaging dan verlagen wij uw huur 2 maanden later op de 1e dag van die 2e maand. Anders gezegd: als uw aanvraag op 15 februari bij ons binnenkomt, ontvangt u voor 8 maart onze reactie. En als u dan recht heeft op de eenmalige huurverlaging verlagen wij uw huur per 1 mei 2021.

Kan ik bezwaar maken als Woningbedrijf Velsen mijn aanvraag eenmalige huurverlaging 2021 afwijst?

Ja, u kunt dan binnen 6 weken na onze afwijzingsbrief een bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Dit kost € 25,-. De kans is echter groot dat de Huurcommissie uw bezwaar ook afwijst. Bedenk dus goed of u uw bezwaar wilt voorleggen bij de Huurcommissie en € 25,- wilt betalen. Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u op de website van de Huurcommissie.

Wat houdt de basishuur in?

De basishuur is de huurprijs van uw woning zonder de servicekosten. Let op: dit is niet het bedrag dat u maandelijks aan Woningbedrijf Velsen betaalt.

Niet gevonden wat u zocht?

Is uw vraag niet beantwoord of vindt u de juiste informatie niet? Stel uw vraag online, dan beantwoorden wij deze zo spoedig mogelijk.

Stel uw vraag