Skip to main content

Sander Smeets is wethouder Ruimtelijke ordening, Wonen, Natuur en landschap inclusief dierenwelzijn en Kunst en cultuur inclusief monumenten en archeologie. Hij doet dit voor D66 in de gemeente Velsen. We stelden hem een aantal vragen over zijn functie en hoe hij kijkt naar de opgave in de gemeente.

U bent nog niet zo lang wethouder Wonen. Kunt u zich voorstellen aan de huurders van Woningbedrijf Velsen? 

Sander Smeets

Ik ben Sander Smeets, 32 jaar, geboren en getogen in Velsen. Ik woon met mijn gezin in Santpoort-Noord. Ik koos voor de politiek omdat ik ervoor wil zorgen dat mensen gelijke kansen krijgen. Toen ik 23 was, werd ik raadslid voor D66 Velsen en sinds vorig jaar ben ik wethouder. Een grote verandering, want raadslid ben je naast je gewone werk en wethouder ben je voor 100 procent van de tijd. Ik koos ervoor dit te doen omdat je als wethouder ‘aan de knoppen zit’, zo kan ik echt het verschil maken. Werken aan wonen en woningbouw past bij mij, want gelijke kansen begint voor mij met wonen. Helaas is wonen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dat maakte ik als jongere zelf ook mee, mij lukte het lang niet om een huis te vinden door het woningtekort. Ook ben ik wethouder van kunst en cultuur en zet ik me in om de huizen in Velsen ‘van het gas af’ te krijgen. Tot slot ben ik de wijkwethouder van Velsen-Noord, een dorp waar we veel te doen hebben. Kortom, ik kan de komende jaren flink aan de slag, met en voor onze inwoners.

Wat is uw visie op de huidige staat van de sociale huurwoningen in onze gemeente? Zijn er gebieden waar u speciale aandacht aan wilt/gaat besteden?

Veel sociale huurwoningen in Velsen zijn oud, van vlak na de oorlog. Voor een deel zijn die huizen niet meer
van nu, en zeker niet van straks. De kwaliteit moet omhoog en ze moeten duurzamer worden. We moeten af van de D, E, F en G-labels, en naar energiezuinige huizen met een lage energierekening. Hier werk ik ook aan met Woningbedrijf Velsen. Dit redden we niet met woningen alleen aanpassen, we zullen ook oude huizen moeten slopen en nieuwe terug bouwen.

We zijn al bezig en er staat nog veel meer op stapel, met Pont tot Park als grootste project. Een enorme operatie waarmee we IJmuiden beter en mooier maken, en comfortabeler voor bewoners. Met Woningbedrijf Velsen werken we goed samen. We kunnen goed afspraken maken en spreken elkaar regelmatig. Samen willen we dat huurders nog fijner kunnen wonen.

Wat staat hoog op het lijstje van de wethouder Wonen als het gaat om de gemeente Velsen?

Ik vind ten eerste dat iedereen een passende woning verdient. Zowel mensen die nu al een huis hebben, als mensen die een huis nodig hebben. Denk aan gescheiden mensen, jongeren die nu veel te lang bij hun ouders moeten blijven wonen en statushouders. Vooral voor de mensen met de kleinste portemonnee zijn meer huizen nodig. Dat wil ik voor elkaar krijgen. Mijn motto daarbij: voor mij zijn er geen heilige huisjes, behalve het bouwen van huizen!

Ook wil ik dat de leefbaarheid in wijken verbetert. Vooral in Velsen-Noord en in Zee- en Duinwijk is werk aan de winkel. Overlast in de buurt, vervuiling op straat, daar moeten we iets aan doen en dat doen we ook. Ik verwacht dat onze gemeenteraad dit jaar een actieplan voor Velsen-noord vaststelt. Dat helpt om de problemen aan te pakken en wijken veerkrachtiger te maken. Bewoners en organisaties (zoals scholen, corporaties, gemeente en stichting Welzijn) werken hier straks in samen. De gemeente is al begonnen, we hebben net 4 wijkverbinders in dienst genomen.

Tot slot wil ik een lagere energierekening voor Velsenaren. Met het woningbedrijf hebben we het dan bijvoorbeeld over isolatie voor de huurhuizen. Zodat warmte die het huis in gaat, in huis blijft en niet ‘weglekt’. Heel belangrijk: als huurder kun je ook zelf dingen doen voor een lagere rekening. Dat is eigenlijk stap 1: zelf op energie besparen. Hoe? Kijk eens op energiekvelsen.nl, daar vind je de energiecoaches waarmee je een afspraak kunt maken bij jou thuis. Hun tips helpen jou om energie en geld besparen! Ook heel nuttig is duurzaambouwloket.nl/velsen.

Sander Smeets als wijkwethouder van Velsen-Noord op stap met de wandelclub

Hoe werkt de gemeente Velsen samen met de woningcorporaties om ervoor te zorgen dat huurders in onze gemeente de mogelijkheid hebben om te participeren in hun woonomgeving?

Ik spreek regelmatig met de huurdersraden. Ik zie ze als de kopgroep van de huurders, hun oren, ogen en stem. Via hen horen we waar huurders tegenaan lopen, wat beter kan, enzovoort. Heb jij woonvragen waar je niet 1,2,3, uitkomt? Zoek dan naast de corporatie ook de huurdersraad op. En staan er dingen te gebeuren in jouw buurt, dan is daar vaak een informatieavond over. Vind je er iets van of heb je vragen? Ga daar heen en spreek erover, laat je zien en horen! En hierboven noemde ik al het actieplan om de leefbaarheid te verbeteren. Ook daarin is er straks volop de mogelijkheid om mee te praten. Doe dat, zo maken we Velsen samen beter.

Verwarming op aardgas is nu nog standaard. Daar willen we vanaf. Het is een belangrijke doelstelling in ons duurzaamheidsbeleid. Hoe helpt de gemeente hierbij? Wat is uw visie hierop?

Stap voor stap gaan we Velsen aardgasvrij maken. Als we geen gas verstoken, komen er minder schadelijke stoffen in de lucht en dat is veel beter voor de natuur. Ook zien we nu dat het niet slim is om afhankelijk te zijn van Rusland voor aardgas. Aardgasvrij verwarmen is eigenlijk de derde stap in het duurzaam worden, naast huizen goed isoleren en energiebesparende tips toepassen. Woningbedrijf Velsen wil graag verduurzamen en beschouwt warmtenet als een serieuze optie die zij nu afwegen. Zij zijn bezig met gebouwopnames binnen hun bezit om te inventariseren of zij warmtenet kunnen uitrollen of dat ze een andere optie gaan kiezen. Op de Orionweg zijn de nieuwgebouwde huizen al klaar voor warmtenet. Nu verwarmen we ze nog met gas, maar zodra het warmtenet werkend is, zouden ze zo om kunnen. En warmte, dat kunnen we uit heel veel dingen halen. Uit verbrand restafval van HVC. Of uit het riool, uit water, maar ook heel diep uit de grond. De mogelijkheden zijn juist hier in en om Velsen erg groot. Nu is het aan ons om ‘meters te maken’ en het eerste duurzame warmtenet voor elkaar te krijgen. Wanneer dat lukt kan ik nu niet zeggen. Ik hoop dat we dit wel weten voordat deze periode als wethouder voorbij is. En dan lees je daar als huurder van Woningbedrijf Velsen natuurlijk over in het bewonersblad.