Skip to main content

Samen aan de slag voor fijn wonen in Velsen

By 26 januari 2022Nieuws

Corporaties, huurders en gemeente tekenen voor prestatieafspraken wonen in 2022

Op 21 december tekenden de drie Velsense woningcorporaties, hun huurdersorganisaties en de gemeente Velsen een ambitieuze set prestatieafspraken voor 2022. Basis hiervoor is de gemeentelijke Woonvisie 2040: “Fijn wonen voor iedereen”. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid draagt elke partij bij aan de afspraken. Het gaat hierbij om de fysieke en de sociale kant van het wonen. Naast nieuwbouw en onderhoud zijn daarmee ook de zorg voor bijzondere doelgroepen, verduurzaming en een leefbare woonomgeving belangrijke onderdelen. Dat is goed nieuws voor Velsen.

Een greep uit het pakket aan afspraken: de realisatie van honderden nieuwe woningen, een fysieke en sociale aanpak in en voor de kwetsbare wijken, aandacht voor nieuwe én zittende huurders, aandacht voor de hoge woonlasten en verduurzaming van de woningvoorraad. Het zijn slechts een paar voorbeelden uit het pakket aan afspraken dat de gemeente Velsen, de Velsense woningcorporaties en de huurdersorganisaties met elkaar gemaakt hebben.

Concrete stappen in 2022

De partijen maken ieder jaar prestatieafspraken. Dit jaar gaat het hierin meer dan ooit over het concreet maken van plannen. De volgende hoofdthema’s illustreren dit:

  • De corporaties renoveren, vernieuwen en herstructureren hun woningen, voornamelijk in IJmuiden en Velsen-Noord;
  • Gemeente en corporaties realiseren honderden extra sociale huurwoningen, voornamelijk in IJmuiden binnen het gebied ‘van Pont tot Park’, maar ook in de andere kernen zoals Driehuis, Santpoort, Velserbroek en Velsen-Noord;
  • Samen aan de slag met de veerkracht in wijken met veel corporatiewoningen, waarbij niet alleen de fysieke leefomgeving een impuls krijgt, maar waarbij we ook sturing geven aan de sociale kant;
  • Woningcorporaties geven meer ruimte aan middeninkomens;
  • Alle partijen hebben commitment uitgesproken voor een gezamenlijke doorstroomregeling;
  • De woningen worden comfortabeler en energiezuiniger; de corporaties gaan complexen en woningen verduurzamen en doen dit woonlastenneutraal.

Bij ieder hoofdthema is in de prestatieafspraken uitgewerkt welke actiepunten erbij horen en wie deze wanneer moet uitvoeren. Zo geeft het document antwoord op de woonambities in Velsen.

Volgens John van Opijnen, voorzitter van Huurdersvereniging Woningbedrijf Velsen, was het geen eenvoudig proces om tot gezamenlijke afspraken te komen. “Het ei is gelegd, maar dat is vooraf gegaan door stevige discussies. Waarbij de Huurderorganisaties zwaar hebben ingezet op de belangen van de gewone huurders in Velsen. De bijzondere doelgroepen zijn ook niet vergeten maar hebben voor de Huurdersorganisaties minder prioriteit. Nu wordt het voor alle partijen hard werken aan de realisatie van de gemaakte afspraken.”

Jan Wim Franken, directeur-bestuurder bij Brederode Wonen, is ook tevreden: “Er is veel tijd en energie van alle betrokkenen in gaan zitten en af en toe hebben we pittige discussies met elkaar gevoerd, maar juist dat maakt dat er breed gedragen prestatieafspraken liggen met respect voor ieders specifieke positie en met oog voor alle diverse belangen. Samen komen we namelijk veel verder.” Ook de directeur-bestuurder van Woningbedrijf Velsen, Pierre Sponselee, is positief: “We mogen trots zijn op het resultaat, want we hebben intensief met elkaar gesproken over ingewikkelde onderwerpen waarbij we niet altijd met elkaar op één lijn lagen.”

Floor Bal, wethouder Wonen van gemeente Velsen: “Ik ben blij met deze afspraken. Dit zijn niet alleen mooie ambities en woorden, maar vooral ook concrete stappen. We staan voor de pittige taak om wonen, welzijn en zorg met elkaar te combineren om de veerkracht in onze wijken te vergroten. Met deze prestatieafspraken hebben we hierin een goed evenwicht gevonden, zodat het in Velsen daadwerkelijk fijn wonen voor iedereen is!”