Skip to main content

Start maatschappelijke visitatie

By 17 oktober 2018Geen categorie

Woningcorporaties moeten elke vier jaar hun maatschappelijke prestaties laten onderzoeken door een extern bureau. De visitatie wordt deze keer uitgevoerd door Raeflex. De basisvraag van de visitatie is in het kort: doet Woningbedrijf Velsen de goede dingen en doet zij die goed? Het gaat daarbij om: het investeren in woningen (nieuwbouw en onderhoud), waar wordt het geld aan uit gegeven en waarom, worden belangrijke partijen geïnformeerd en betrokken en heeft de corporatie een visie op de lange termijn: wat is de bijdrage als het gaat om wonen in de gemeente Velsen, waar werkt Woningbedrijf Velsen naar toe.

Interviews met belanghebbenden
Om zicht te krijgen op onze activiteiten leest Reaflex onze notities, jaarverslagen, evaluaties en andere rapporten. Daarnaast houdt Raeflex interviews met onze belanghebbenden zoals Zorgbalans, collega corporaties, de gemeente en de Huurdersraad. Ook met het Management Team, de bestuurder, de Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad en de controller wordt een interview gehouden. Als aanvulling hierop benaderen wij ons klantenpanel met een vragenlijst over dit onderwerp. In december verwachten we de uitkomsten te ontvangen.