Skip to main content

Toch sloop-nieuwbouw Maas- en Ostadestraat in de toekomst

By 24 april 2021Nieuws

Deze week lichtten we de 100 bewoners van de Maas- en Ostadestraat in dat hun appartementengebouw in de toekomst gesloopt wordt. We kunnen hier nog geen termijn aan koppelen. Het appartementengebouw aan de Maas- en de Ostadestraat wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De bewoners wachtten al heel lang op een steeds uitgestelde renovatie van hun woning en het gebouw. We betreuren de manier waarop het traject is verlopen.

Waarom toch sloop nieuwbouw
Vorig jaar werd iedereen verrast door corona. De renovatie die in 2020 zou starten werd uitgesteld omdat we ons met de werkzaamheden niet konden houden aan de coronamaatregelen.

Inmiddels zijn we ingehaald door 2 belangrijke zaken. Als eerste ontwikkelde de gemeente het afgelopen jaar de visie ‘Van Pont tot Park’. De Maas- en Ostadestraat ligt op een belangrijke plek in dat gebied. Als we de Maas- en Ostadestraat gaan renoveren kunnen we niet voldoen aan de ambities die in het plan staan.

Als tweede constateerden we na ervaringen in een ander project dat we onze kostenramingen moesten bijstellen. Door deze bijstelling kregen we het project niet meer binnen budget. Daarmee kwam de overweging nieuwbouw te plegen ook dichterbij omdat de bouwkundige kwaliteit en duurzaamheid van nieuwbouw duidelijk beter is.

Inlichten bewoners
Eerder deze week lichtten we de Huurders Advies Groep van de Maas- en Ostadestraat in. Voor hen kwam het geschrapte renovatieplan als een flinke tegenvaller. Vooral doordat ze veel vragen hebben over wat dit concreet voor hen betekent. Ook informeerden we inmiddels alle bewoners. Wij lichten begin mei het besluit toe aan alle bewoners en bieden hen de mogelijkheid zich uit te spreken naar Woningbedrijf Velsen.

Plan met bewoners en andere belanghebbenden
Als het zover is start Woningbedrijf Velsen met het ontwikkelen van een plan voor de Maas- en Ostadestraat. Uiteraard doen we dat in nauw overleg met de bewoners en omwonenden, de Huurdersraad, de gemeente en andere belanghebbenden.

Sloop- en nieuwbouwplannen kosten tijd en het proces kent onzekerheden. Daarom kunnen we helaas niet melden wanneer we gaan slopen en wanneer de nieuwbouw klaar is.

Onderhoud balkons
De gebouwen dateren van 1955 en hebben onderhoud nodig. De balkons aan de zuidzijde worden inmiddels ondersteund door stempels. We zijn van mening zijn dat dat niet langer kan. Daarom pakken we de balkons op zo’n kort mogelijke termijn aan, ondanks het voorgenomen sloopbesluit. De werkzaamheden starten vooralsnog net na de zomer. Ook voeren we een aantal andere noodzakelijke werkzaamheden uit. Wat dat precies inhoudt bespreken we met de bewoners.