Projectleider planmatig onderhoud

Organisatorisch sterk – hart voor techniek en klant

De projectleider is verantwoordelijk voor de projectmatige voorbereiding, inkoop en uitvoering van planmatig onderhoud en het contractonderhoud. De projectleider PO is ook verantwoordelijk voor het technisch verkoopklaar maken van bestaande huurwoningen, het beheer van de woningcartotheek en het opstellen van de (meerjaren) onderhoudsbegroting.

Bij Woningbedrijf Velsen hebben wij nu deze prachtkans voor een gedreven kandidaat die technisch inzicht combineert met de wens onze huurders prettig en veilig te laten wonen.

Wat doe je?
Het team Planmatig Onderhoud (PO) & Realisatie valt onder de afdeling Klant & Woning, waar het primaire proces van onze corporatie is ondergebracht: verhuur, beheer, renovatie en onderhoud van woningen. Samen met collega-projectleiders op planmatig onderhoud en realisatie, een directievoerder en een opzichter draag je zorg voor technische beheer & onderhoud van ons vastgoed. Het team valt rechtstreeks onder de manager klant & woning.

Dit zijn resultaatgebieden, taken en verantwoordelijkheden:

Onderhoudsplanning en -begroting

 • opstellen en uitvoeren van het jaarplan voor planmatig en contract onderhoud aan de hand van de vastgestelde MJOP
 • zorgdragen voor het tijdig uitvoeren van de werkzaamheden zoals opgenomen in het jaarplan binnen de kaders van geld, kwaliteit en veiligheid
 • bewaken van het resultaat, de projectplanning, de werkvoortgang, het budget, de kwaliteit
 • opstellen en actueel houden van de MJOB en bijhouden van de MJOP op basis van de conditiemetingen, gewenste basiskwaliteit en verduurzamingsambities
 • (laten) uitvoeren van conditiemetingen van het vastgoed

Voorbereiding van de PO werkzaamheden

 • verrichten van inspecties voor de ingeplande werkzaamheden ten behoeve van de jaarbegroting
 • opstellen van programma’s van eisen voor de uit te voeren werkzaamheden
 • (laten) maken van bestekken, technische omschrijvingen en werktekeningen aan de hand van het programma van eisen
 • plannen van voorbereidingsactiviteiten
 • verrichten van calculaties
 • aanbesteden van planmatige onderhoudswerkzaamheden volgens het geldend inkoop beleid

Uitvoering

 • laten uitvoeren van het planmatig onderhoud, het bewaken van de voortgang en technische kwaliteit en het voorzitten van werkvergaderingen
 • informeren van huurders in samenwerking met de afdeling sociaal beheer en aanspreekpunt voor de huurders tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden
 • zorgdragen voor een optimale afstemming met de andere afdelingen binnen Woningbedrijf Velsen
 • zorgdragen voor een correcte projectadministratie en -dossier
 • voeren van onderhandelingen met externe partijen, met inachtneming van de gestelde kaders en het opstellen van de benodigde contractstukken
 • voert klantwaarderingsmetingen uit over uitgevoerde PO projecten
 • zorgdragen voor de veiligheid van het bezit met betrekking tot brand, constructie en legionella

Inkoop en beheer contracten

 • (laten) opstellen van programma’s van eisen, vraagspecificaties of werkbeschrijvingen en KPI’s voor het inkopen van contracten.
 • aanbesteden van onderhoudscontracten volgens het geldend inkoop beleid.
 • bewaken van acties en planning die voortkomen uit de contracten, zoals zorgdragen voor tijdige uitvoering van de werkzaamheden en het voeren van periodieke gesprekken met de leveranciers over de geleverde prestaties.
 • zorgdragen voor contractbewaking zodat wanneer contracten aflopen, opgezegd, verlengd of gewijzigd moeten worden, de voorbereidingen hiervoor tijdig worden gestart.
 • genereren van management rapportages
 • aanspreekpunt voor eigen organisatie en leveranciers
 • zorgt voor een volledig contractdossier en verzorgt de verwerking van de contracten in de automatiseringssystemen
 • verspreidt informatie over de contracten, leveranciersgegevens, wijzigingen enzovoorts.

Overige werkzaamheden

 • verantwoordelijk voor het doorvoeren van wijzigingen die voortvloeien uit de eigen werkzaamheden in de woningcartotheek
 • leveren van een actieve bijdrage aan het werkoverleg van de afdeling
 • volgen van ontwikkelingen en het bijhouden van kennis van de geldende wet- en regelgeving binnen het eigen vakgebied
 • aanleveren van managementinformatie voor het opstellen van managementrapportages zodat de voortgang van de projecten bewaakt kan worden op kosten, planning en kwaliteit
 • actief onderhouden van het relatienetwerk

In- en externe contacten
Als projectleider PO heb je eft intern contacten met collega’s, medewerkers en leidinggevenden gericht op het afstemmen van informatie en de voortgang van projecten. Daarnaast heeft de functionaris regelmatig contacten met derden zoals gemeenten, (onder)aannemers, huurders en adviseurs. Deze contacten zijn gericht op informatie-uitwisseling, voortgang van het werk, afstemming en de oplossing van eventuele problemen en van belang voor een voorspoedige en kwalitatief juiste realisatie van de projecten.

Wie zijn wij?
Ruim 25 jaar geleden ontstond Woningbedrijf Velsen uit de verzelfstandiging van het gemeentelijk woningbedrijf. De drijvende kracht achter de oprichting waren de medewerkers zelf. Dat zie je tot op de dag van vandaag terug in de bedrijfscultuur. We hebben een grote betrokkenheid en verbondenheid met het werk, het werkgebied en met elkaar. Dit gebeurt op een nuchtere en directe wijze. Rond de 70 medewerkers werken hard aan een klantgerichte, efficiënte en wendbare organisatie. Maar we willen meer. Je stapt dus in een veranderende organisatie. We werken aan teams die op hoog niveau zelfstandig werken en eigenaar zijn van het werk dat ze doen. Jij draagt bij aan de ontwikkelrichting van de organisatie.

Wat doen wij?
Woningbedrijf Velsen verhuurt en onderhoudt woningen. We transformeren de komende 10 jaar een groot deel van onze woningvoorraad (met een investering van € 300 mln). We vernieuwen onze woningen, die uit de wederopbouwperiode komen, naar goede, prettige, betaalbare en verduurzaamde woningen. Dat doen we samen met onze huurders, (maatschappelijke) partners en medewerkers. Die uitdaging is groot, de organisatie komt op stoom en we hebben nog veel te doen.

Wat neem je mee?
Om deze functie succesvol te kunnen vervullen zijn je ervaring en kennis (hard skills) en persoonlijke vaardigheden (soft skills) beide van belang.

Hard skills

 • Je hebt een HBO werk- en denkniveau (bouwkundige opleiding)
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken
 • Je hebt kennis van regelgeving en wetgeving op bouwkundig gebied
 • Je hebt kennis van ARBO en VCA voorschriften en inzicht in installatietechniek

Soft skills

 • Je beschikt over goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Je bent onderhandelingsvaardig
 • Je bent resultaatgericht en kunt goed plannen en organiseren

Daarnaast verwelkomen we ook graag een collega met humor en relativeringsvermogen, we zijn immers een organisatie in beweging.

Wat bieden wij?

 • Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring, gebaseerd op schaal I van de cao Woondiensten en bedraagt maximaal € 4633,- bruto per maand op basis van een fulltime werkweek van 36 uur;
 • Een dynamische organisatie waar eigen inbreng wordt gewaardeerd;
 • Een goede pensioenregeling en een persoonlijk ontwikkelbudget;
 • Ruimte voor verdere inhoudelijke ontwikkeling en de mogelijkheid om brede ervaring en kennis op te doen in een maatschappelijk relevante organisatie.

Overig

 • Het gaat om een functie voor 30-36 uur per week;
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. We vragen referenties en een VOG-verklaring;
 • Woningbedrijf Velsen biedt bij aanvang een jaarcontract met de intentie dit voor onbepaalde tijd te verlengen.

Procedure

 • Mail je cv en korte motivatie naar werkenbij@wbvelsen.nl onder vermelding van vacature Projectleider planmatig onderhoud.
 • Voor vragen kun je terecht bij Marieke van Kilsdonk, adviseur recruitment a.i. via vankilsdonk@wbvelsen.nl en 06 -288 30 683.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Delen via social media wel.

icoon informatie

Marieke van Kilsdonk

recruitment adviseur a.i

m.vankilsdonk@wbvelsen.nl
06-28 83 06 83

icoon kalender
Sluitingsdatum: 5 januari
Direct solliciteren