Skip to main content

Maar geen plannen zonder u.

In de week van 15 februari stonden in de IJmuider Courant een aantal berichten over de visie ‘Van Pont tot Park’. Wij zijn enorm blij dat de gemeente Velsen werkt aan een visie voor het centrum van IJmuiden. De visie verwoordt de ideeën die de gemeente heeft om IJmuiden aantrekkelijker te maken. En schetst een mooi toekomstbeeld. En dat is nodig. Veel gebouwen in IJmuiden zijn toe aan verbetering. En veel van die gebouwen, waaronder woningen van het Woningbedrijf Velsen, liggen in het centrumgebied van IJmuiden.

De komende maanden bespreekt de gemeente deze ideeën met alle betrokken partijen. De ideeën schetsen hoe IJmuiden er over 10-20 jaar uit zou kunnen zien. Het is dus niet gezegd dat het zo wordt. Het zijn nog geen plannen. Om plannen te maken hebben we namelijk ook u nodig, als inwoner van IJmuiden.

Woningbedrijf Velsen
Wij als Woningbedrijf Velsen zijn één van de betrokken partijen. Dat staat ook in het artikel. In het gebied waar de gemeente het over heeft staan veel van onze woningen. Wij zijn blij dat de gemeente ook ziet dat het hard nodig is dat we aan de slag gaan met het woningbezit en de openbare ruimte. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat u schrikt als u in de visie iets leest over of een tekening ziet van de buurt waar uw woning staat. Tekeningen lijken al gauw op echte ontwerpen of plannen. Dat zijn ze in dit geval niet. De gemeente en partijen met wie ze samenwerken schreven een aantal wensen op. En maakten daarbij een tekening. Soms helpt ‘een plaatje’ of een tekening, bij je voorstellen hoe iets zou kunnen worden. Je kunt dan je gedachten vormen en die gebruiken om te reageren.

Een mooi begin
Als wij plannen maken, dan doen we dat samen u als bewoner. Deze visie is een mooi begin om onze wensen te laten zien. Wensen om meer en verschillende soorten woningen in het gebied te bouwen. Om de kwaliteit van de woningen te verbeteren en te verduurzamen. En we besteden ook aandacht aan groen, parkeren en natuurinclusief bouwen op het niveau van de buurt. Het startdocument, zoals de gemeente het noemt, is de start voor het verzamelen van punten die we belangrijk vinden bij de te maken plannen. Daarbij vergeten we ook zeker u niet.

Waal Dolfijnstraat
Deze woningen liggen in het gebied ‘van Pont tot Park’. Hiervan is bekend bij de bewoners dat we gaan slopen en nieuw bouwen. We betrekken die bewoners ook bij de plannen. Dat vinden we namelijk heel belangrijk. Een eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden.

Meer informatie?
Zodra er meer bekend is over de ‘visie’ of we zover zijn dat we inwoners en huurders willen betrekken, hoort u persoonlijk van ons.

Kijkt u regelmatig op de website van de gemeente Velsen als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen: Actueel | Gemeente Velsen

Openbare besluitenlijst B & W gemeente Velsen waarin de gebiedsvisie ‘Van Pont tot Park’ staat genoemd: iBabs Online