Velserduinweg

Samenvatting

Velserduinweg-een kleinschalige woonvoorziening voor 4 jongeren en 3 inpandige studio’s voor jongeren die leren zelfstandig wonen.

Woningbedrijf Velsen ontwikkelt samen met jeugdhulpaanbieder Parlan op de Velserduinweg een nieuw thuis voor 7 jongeren. Een kleinschalige woonvoorziening voor 4 jongeren en 3 inpandige studio’s voor jongeren die leren zelfstandig wonen. De jongeren wonen daar naar verwachting vanaf eind 2021, met 24/7 begeleiding van Parlan. De jongeren zijn in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Zij komen oorspronkelijk uit deze regio en woonden tijdelijk ergens anders omdat er geen huis in de regio voor hen was. Ze kijken er naar uit weer in hun eigen omgeving te wonen en naar school te gaan. Ook zijn ze dan weer in de buurt van hun ouders, broers en zussen en vrienden.

Woningbedrijf Velsen geeft op deze manier invulling aan haar maatschappelijke opgave. Dat doen we in samenwerking met jeugdhulpaanbieder Parlan die actief inzet op meer kleinschalige en gezinsgerichte woonvormen voor jongeren die niet thuis kunnen wonen. Ook de gemeente Velsen is een belangrijke samenwerkingspartner. Zij verlenen de vergunning en zijn uitvoerder van de jeugdwet. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn dat kinderen de hulp en zorg krijgen die ze nodig hebben in de gemeente Velsen.

Planning
19 juli startte de aannemer met de verbouwing. We doen er alles aan zodat de jongeren de kerstboom in hun nieuwe thuis kunnen opzetten.

Locatie

Impressie

 

Updates

Team Velserduinweg

Name

Name

Name

Name

Documenten