Skip to main content

Verandering toewijzing vrije sector huur

By 17 oktober 2018Geen categorie

De huurwoningen van de woningcorporaties met een maandelijkse huurprijs boven de € 710,68, de zogenaamde vrije huursector woningen, worden in het nieuwe woonruimte verdeelsysteem anders verdeeld. Het verdelingssysteem is te vinden op de website www.mijnwoonservice.nl. Daar vindt u een aparte toegang tot de vrije sector huur.

U heeft vanaf 27 november 2018 geen betaalde inschrijving meer nodig om op de aangeboden woningen te kunnen reageren. De woningcorporaties die woningen aanbieden via mijnwoonservice.nl mogen zelf bepalen hoe ze de woningen toewijzen en aan welke eisen de woningzoekenden moeten voldoen. Per aangeboden woning in de vrije huur zullen de eisen en voorrangsregels duidelijk in de advertentie worden gemeld of zijn ze na te lezen op de website van de desbetreffende corporatie.

Heeft u hier vragen over? Of over de verhuur van de sociale huurwoningen? Neem dan contact met ons op.