Skip to main content

Waal- en Dolfijnstraat

Samenwerken aan toekomstplan Waal- en Dolfijnstaat

Van SPvE naar SP!

Het Stedenbouwkundig Plan (SP) is in de afrondende fase. Deze maand wordt het voorstel besproken. Dit doen we met de gemeente, ontwikkelaar AM en de architect Het SP is een plan. Een raamwerk. Het geeft de kaders (speelruimte) voor het uiteindelijke ontwerp. Het is dus nog steeds geen definitief ontwerp.

Vervolg

Op het moment dat Woningbedrijf Velsen, AM en de gemeente het eens zijn over de inhoud nodigen we u graag weer uit. Dit wordt een bijeenkomst waarbij we het SP toelichten en we vervolgens in grote lijnen het verdere proces en planning vertellen.


Het plan

De twee woongebouwen aan de Waal‑ en Dolfijnstraat maken plaats voor nieuwbouw. Woningbedrijf Velsen, gemeente Velsen, de huurdersraad en bewoners trekken samen op bij het maken van de plannen. Op 2 september 2021 zijn we gestart met een participatietraject.

Gezamenlijk is er een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld. De gemeenteraad heeft het programma vastgesteld.


Participatietraject tot aan SPvE:

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u op de hoogte blijven over de toekomst van de Waal- en Dolfijnstraat? Meld u aan door een mailtje te sturen naar: waaldolfijn@wbvelsen.nl.

Pont tot Park

De Waal- en Dolfijnstraat liggen in het gebied van Pont tot Park waarvoor de gemeente plannen aan het maken is. Plannen om het wonen in IJmuiden aantrekkelijker te maken, duurzamer, maar ook de kwaliteit van wonen moet beter.

Wilt u meer weten over de gebiedsvisie van Pont tot Park?
Ga naar de website