Skip to main content

Waal- en Dolfijnstraat

Samenwerken aan toekomstplan Waal- en Dolfijnstaat

Stedenbouwkundig plan vastgesteld door het college

Er is een nieuwe stap genomen in de ontwikkeling van de nieuwbouw aan de Waalstraat en Dolfijnstraat! Eind vorig jaar heeft het college van Velsen het Stedenbouwkundig Plan (SP) vastgesteld. Dat betekent dat de kaders zijn bepaald voor de verdere uitwerking van het plan.

Het gaat om kaders over de volgende onderdelen: Architectuur (uitgangspunten invulling plint, daken en balkons) Uitgangspunten rond parkeren Hoogte en omvang van het gebouw Groen en duurzaamheid Een aantal algemene zaken, zoals het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers

Het gehele stedebouwkundig plan vindt u onder de link SpvE bij meer informatie.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Dan kunt u langskomen op het inloopspreekuur op donderdag 23 maart tussen 17.00 en 19.00 uur op het kantoor van Woningbedrijf Velsen aan de Lange Nieuwstraat 630.


Het plan

De twee woongebouwen aan de Waal‑ en Dolfijnstraat maken plaats voor nieuwbouw. Woningbedrijf Velsen, gemeente Velsen, de huurdersraad en bewoners trekken samen op bij het maken van de plannen. Op 2 september 2021 zijn we gestart met een participatietraject.

Gezamenlijk is er een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld. De gemeenteraad heeft het programma vastgesteld.


Participatietraject tot aan SPvE:

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in dit project en wilt u op de hoogte blijven over de toekomst van de Waal- en Dolfijnstraat? Meld u aan door een mailtje te sturen naar: waaldolfijn@wbvelsen.nl.

Pont tot Park

De Waal- en Dolfijnstraat liggen in het gebied van Pont tot Park waarvoor de gemeente plannen aan het maken is. Plannen om het wonen in IJmuiden aantrekkelijker te maken, duurzamer, maar ook de kwaliteit van wonen moet beter.

Wilt u meer weten over de gebiedsvisie van Pont tot Park?
Ga naar de website