Skip to main content

Welkom!

Je gaat bijna bij ons starten en daar verheugen wij ons enorm op! Voordat je begint is het goed dat je op de hoogte bent van een aantal zaken. Zoals welke documenten je moet invullen of welke kernwaarden we hebben en hoe onze organisatie en afdelingen zijn opgebouwd. Hieronder vind je allerlei handige informatie die jou verder kan helpen. Wij hebben er zin in, hoop jij ook!

Checklist

 • In deze checklist vind je alle handige zaken waar jij mee te maken krijgt.
 • In dit document lees je over de personeelsregelingen voor onze medewerkers.
 • Leuk als jij je alvast voorstelt! Wil je dit formulier invullen en een foto meesturen?

Directeur-bestuurder Tamar Hagbi over Woningbedrijf Velsen

Kijk en luister naar wat medewerkers over onze kernwaarden zeggen.

Hoe ziet een dag van vakman Chris eruit? Hij neemt je mee in zijn verhaal. 

Bekijk hiernaast het organogram van Woningbedrijf Velsen. Klik erop voor een vergroting. Je ziet dat de huurder bij ons centraal staat en met welke afdelingen en thema’s we hieraan werken.
In 2021 is ons koersdocument het Kompas opgesteld. Aan de hand van 5 thema’s zetten wij ons in voor onze huurders en hun omgeving. Hieronder lees je over die thema’s, wat ze inhouden en hoe we ze inzetten.

Passend Wonen

Betaalbaarheid

Duurzaamheid

Leefbaarheid

Organisatie

Ons uitgangspunt: Geen huis maar een thuis.

 • Eerlijk verdelen van schaars woningaanbod
 • Doorstroom stimuleren
 • Gedifferentieerd woningaanbod in levensloopbestendige wijken
 • Beleids- en bewonersnormen verenigen
 • Proactief knellende woonsituaties opsporen

Ons uitgangspunt: Balans tussen huur en financieel draagkracht

 • Passend wonen 2.0
 • Maatwerk
 • Extra aandacht voor betaalbaarheidsrisico’s
 • Thuis geven aan middeninkomens
 • Beperken energielasten door verduurzaming
 • Randvoorwaarden

Ons uitgangspunt: Gezond wonen in een gezonde leefomgeving

 • Bewustwording van urgentie
 • duurzame levensstijl
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Kleine stappen richting een duurzame woningvoorraad
 • Grote stappen richting een duurzame woningvoorraad

Ons uitgangspunt: Vitale, inclusieve wijken

 • Leefbaarheidsscan
 • Wijkbeheerplannen
 • Achter de voordeur
 • Sterk netwerk van maatschappelijke partners
 • Wijkschouw
 • Bewonersinitiatieven
 • Aandacht voor leefbaarheid bij projecten

Kernwaarden: dienstbaar, verbindend en inclusief

 • De blik naar buiten!
 • Alleen ga je snel, samen kom je verder
 • Zelfstandigheid & verantwoordelijkheid
 • Inclusieve en vitale organisatie
 • Op koers blijven
Bekijk ons koersdocument digitaal.
Heb je vragen? Stel ze aan Sven.

Sven Nijssen

Recruiter

s.nijssen@wbvelsen.nl
06 - 57 33 87 07