Skip to main content

Wisselingen in de RvC van Woningbedrijf Velsen

By 26 april 2019Nieuws

De heer Doomen, vicevoorzitter en voorzitter Auditcommissie, is na een zittingstermijn van 8 jaar afgetreden. Het vicevoorzitterschap is overgenomen door de heer Visser. Per 1 mei is de heer Boekhout als nieuw lid van de Raad van Commissarissen van Woningbedrijf Velsen benoemd. De heer Boekhout is een ervaren financieel deskundige en heeft ervaring als toezichthouder bij een woningcorporatie en in het onderwijs. Hij zal als lid zitting nemen in de auditcommissie. De heer Douw is nu voorzitter van de auditcommissie.