Skip to main content

Woningcorporaties en gemeenten slaan handen ineen bij aanpak asbest

By 3 april 2019Nieuws

Op 25 maart 2019 ondertekenden woningcorporaties Ymere en Woningbedrijf Velsen samen met Omgevingsdienst IJmond het protocol ‘mutatiesloopmeldingen’. Dit protocol is een gezamenlijk initiatief van Aedes, de koepel van woningbouwcorporaties en Omgevingsdienst IJmond. Het protocol versnelt procedures rondom asbestverwijdering.

De woningcorporaties zijn er als professionele opdrachtgever verantwoordelijk voor dat asbest op de juiste manier wordt verwijderd. Procedures bij sloopmeldingen en asbestverwijdering kosten veelal veel tijd en geld. Dat kan eenvoudiger, stellen de partijen. Het protocol mutatiesloopmeldingen richt zich specifiek op woningen die van huurder wisselen. Door de procedure te vereenvoudigen en te standaardiseren wordt deze ook ingekort en kunnen woningen sneller over naar een nieuwe huurder.

Onderlinge vertrouwen

De afspraken over de werkwijze en beoogde kwaliteit rondom asbestverwijdering en sloop gelden ook voor opdrachtnemers als asbestinventariseerders, asbestverwijderaar en laboratoria die samenwerken met de corporaties. Het protocol bevestigt het onderlinge vertrouwen en de goede samenwerking tussen partijen. Met de ondertekening van het protocol nemen Woningbedrijf Velsen en Ymere hun verantwoordelijkheid en dienen zij als voorbeeld voor andere corporaties. Aedes streeft naar een landelijke dekking samen met andere omgevingsdiensten.

Risico’s asbest

Sinds 1993 geldt een totaalverbod op asbesthoudende materialen. Toch zijn er nog steeds gebouwen waar zich asbest bevindt in bouwmaterialen, zoals golfplaten, vinylvloerbedekking (zeil) en in pijpen voor schoorstenen. Bij de sloop of renovatie van woningen komt daarmee ook nog steeds asbest tevoorschijn. Omdat asbest schadelijk is voor de gezondheid en het milieu, is het belangrijk dat het asbest zo spoedig mogelijk en veilig wordt opgeruimd.