Over ons

Fijn en gezond wonen is de basis voor een goed bestaan.

Stichting Woningbedrijf Velsen bezit ruim 8.000 verhuurbare eenheden zoals sociale huurwoningen, eengezinswoningen, vrijesectorwoningen en appartementen, studio’s, zorgeenheden, maatschappelijk vastgoed, bedrijfspanden en parkeerplaatsen in de gemeente Velsen en zet zich elke dag in om goed wonen mogelijk te maken. Nu en in de toekomst.