Skip to main content

Drs. Bart Douw (1966)

Lid

Functie: Vastgoed

Oprichter en eigenaar Marylane BV, interim management en consultancy

Lid RvC Stichting Mooiland | Lid RvC Stadgenoot

Woont in Bussum

Benoemd 2017 en herbenoemd april 2021 | treedt af april 2025

Niet hernoembaar

Lid kerncommissie: Auditcommissie (vz), Selectiecommissie benoeming nieuwe directeur-bestuurder, Selectiecommissie benoeming nieuwe commissaris