Skip to main content

Wat weten we over het prijsplafond met eigen aansluiting?

Er is vanaf 2023 een prijsplafond voor gas, warmte en stroom ingevoerd. Dit betekent dat u tot een bepaald verbruik een maximum prijs betaalt. Op deze pagina vertellen we u alles wat we tot nu weten over het prijsplafond.

Wat is een prijsplafond?

Een prijsplafond is een maximale prijs die u betaalt voor uw stroom, warmte en gas. Dit heeft de overheid bedacht. Met het prijsplafond wil de overheid u beschermen als de prijzen voor gas, warmte en stroom verder blijven stijgen. Het prijsplafond geldt alleen bij een maximum verbruik en alleen voor uw privé-verbruik. Ook wel basisverbruik genoemd. Kosten voor bijvoorbeeld verlichting in trappenhuizen of garages vallen hier niet onder. Verbruikt u meer? Dan betaalt u de prijs die in uw energiecontract staat.

Wat u maximaal mag verbruiken hangt af van wanneer u de jaarafrekening krijgt

Zo mag u in de winter meer gas verbruiken dan in de zomer. U kunt dat niet zelf bepalen. Bij de jaarafrekening wordt gekeken wat u verbruikt heeft in de maanden vóór de jaarafrekening. Heeft u meer verbruikt dan wat u in die maanden mocht verbruiken? Dat betaalt u voor het deel boven het basisverbruik de prijs die in uw contract staat. Na uw jaarafrekening gebeurt hetzelfde.

Daarom is het maximale verbruik bij het prijsplafond verdeeld in 2 delen. Eén deel voor de periode tot de jaarlijkse energierekening en één deel voor de periode na de jaarlijkse energierekening. De overheid heeft een maximaal verbruik vastgesteld. Per maand ziet dat er zo uit:

Januari 2023: 221 m3 – 339 kWh
Februari 2023: 188 m3 – 280 kWh
Maart 2023: 159 m3 – 267 kWh
April 2023: 86 m3 – 207 kWh
Mei 2023: 35 m3 – 181 kWh
Juni 2023: 19 m3 – 159 kWh
Juli 2023: 17 m3 – 161 kWh
Augustus 2023: 17 m3 – 176 kWh
September 2023: 24 m3 – 199 kWh
Oktober 2023: 81 m3 – 266 kWh
November 2023: 147 m3 – 306 kWh
December 2023: 207 m3 – 356 kWh

Ons advies

 • Check bij uw energieleverancier in welke maand u de jaarafrekening krijgt.
 • Check daarna wat u mag verbruiken voor gas, warmte of stroom totdat u de jaarafrekening krijgt. En wat u mag verbruiken ná de jaarafrekening.
 • Doe de Noodfonds-check en kijk of u in aanmerking komt voor het Tijdelijk Noodfonds Energie.

Wat weten we over het prijsplafond met blokverwarming?

Bij blokverwarming worden meerdere huizen verwarmd door dezelfde ketel. Deze huishoudens hebben geen eigen contract. U heeft geen eigen contract als u een voorschot betaalt voor gas, warmte en of stroom via uw servicekosten. Het prijsplafond voor huishoudens met blokverwarming geldt alleen voor het privé-verbruik.

Dit is wat we nu weten

Deze huishoudens worden gecompenseerd met een vast bedrag voor gas, warmte en of stroom. Met dit bedrag wil de overheid huishoudens met blokverwarming hetzelfde voordeel bieden als huishoudens met een eigen aansluiting. In dit bedrag is ook de vergoeding van 2x € 190 opgenomen die huishoudens met een eigen aansluiting hebben gekregen in november en december 2022.

De hoogte van het bedrag verschilt per situatie

De genoemde bedragen zijn nog niet zeker. De overheid kijkt over een half jaar of de bedragen aangepast moeten worden. Het kan zijn dat het bedrag dat u krijgt misschien lager of hoger wordt. Deze bedragen worden verrekend met de jaarafrekening 2023. Deze krijgt u in 2024.

Update

Tegemoetkoming 1e helft 2023

De tegemoetkoming voor huishoudens met een blokaansluiting sluit zo goed mogelijk aan bij de vergoeding van het prijsplafond. De overheid maakt daarvoor gebruik van de prijsgegevens die de energieleveranciers aanleveren voor het prijsplafond. De tegemoetkoming voor het eerste half jaar komt daarmee uit op:

 • Zelfstandige wooneenheden (zoals een appartement) met blokgas of blokwarmte: €786,45;
 • Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: €351,13;
 • Onzelfstandige wooneenheden (zoals een studentenkamer of woonzorginitiatief) met blokgas of blokwarmte: €329,28;
 • Onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: €147,63

Voor een huishouden waar zowel sprake is van blokverwarming als blokelektriciteit worden de twee bedragen bij elkaar opgeteld. Het kabinet werkt daarnaast aan een extra vergoeding voor de groep huishoudens die de 190 euro in november en december 2022 is misgelopen.

Minimale tegemoetkoming 2e helft 2023

De tegemoetkoming voor huishoudens met een blokaansluiting wordt op twee momenten vastgesteld, zodat deze mee kan bewegen als de energieprijzen in de loop van het jaar stijgen of dalen. De energieprijzen in de tweede helft van 2023 zijn nog niet bekend. Het is daarom nog niet mogelijk om een indicatie te geven. Om toch enige zekerheid te bieden, heeft het kabinet besloten voor de tweede helft van het jaar minimaal uit te gaan van 50% van de gehanteerde energieprijzen in de eerste helft van het jaar. Dat betekent dat als de energieprijzen meer dan 50% zakken, de tegemoetkoming niet verder mee zakt. Op basis van de prijsdata van de eerste jaarhelft, komt de minimale vergoeding voor de tweede helft van het jaar uit op:

 • Zelfstandige wooneenheden met blokgas of blokwarmte: € 276,76;
 • Zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 183,92;
 • Onzelfstandige wooneenheden met blokgas of blokwarmte: € 116,18;
 • Onzelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit: € 77,33

Dit zijn de minimale vergoedingen. Als de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau blijven zal de vergoeding ook vergelijkbaar zijn met de eerste helft van het jaar.

Vervolg

Het kabinet werkt de regeling met spoed verder uit. De uitwerking kan invloed hebben of, en zo ja hoeveel tegemoetkoming een aanvrager ontvangt. De overheid overweegt om in bepaalde gevallen geen subsidie uit te keren om overcompensatie te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een vast contract dat het hele jaar onder het niveau van het prijsplafond zit, of wanneer er sprake is van een aansluiting met een relatief klein aantal huishoudens die vaak al van het prijsplafond kunnen profiteren. Ook wordt overwogen om een maatregel te hanteren, waarbij er voor één wooneenheid minder subsidie wordt gegeven dan er in het pand aanwezig is. Dit omdat veel blokaansluitingen wel voordeel ter hoogte van één huishouden ontvangen onder het prijsplafond. Naar verwachting is de regeling midden februari afgerond. Daarna zal de regeling zo snel mogelijk van start gaan. Voor meer informatie, raadpleeg de website van de Rijksoverheid.