Skip to main content

Jaarlijks op 1 juli verhogen we de huren

De Rijksoverheid bepaalt de maximale huurverhoging. Woningbedrijf Velsen investeert de huurverhoging in het verbeteren en uitbreiden van de woningen in de gemeente Velsen. Over de huurverhoging en ons huurbeleid hebben we vooraf gesproken met de Huurdersraad.

Als u sociaal huurt dan hangt de huurverhoging af van uw woning en inkomen

  • Er gelden verschillende percentages en bedragen. Dit jaar verhogen we de woningen wel met een E-, F-, of G-label.
  • Vervolgens kijken we naar het huishoudinkomen. Deze gegevens krijgen we via de Belastingdienst aangeleverd. Huishoudens met een hoog inkomen krijgen een huurverhoging van € 100,-.
  • Is de huidige huurprijs van de woning lager dan € 300,- dan geldt een huurverhoging van € 25,-.
  • Als dit niet van toepassing is, geldt de reguliere huurverhoging bij een sociale huurwoning van 5,8%.
  • De huurverhoging voor vrije sectorwoningen is 5,5%.
  • Huurt u een garage, parkeerplaats of bedrijfsruimte van ons? Dan gaat de huur hiervan omhoog met 4,4%.

Let op: Het inkomen van inwonende kinderen die op 1 januari 2023 jonger dan 23 jaar zijn, telt alleen het inkomen mee dat boven € 21.835 uit komt.

Waarom is de huurverhoging anders dan vorig jaar?

De huurverhoging wordt elk jaar opnieuw bepaald. De overheid bepaalt de maximale huurverhoging.

Waarom is mijn huurverhoging anders dan de huurverhoging van mijn buren?

Uw huurverhoging kan anders zijn dan die van uw buren omdat de huurprijs nu ook niet gelijk is, het aantal punten anders is, het energielabel anders is of het inkomen verschilt.

Het lukt me niet om de huur te betalen.

Ga naar de pagina Ik huur. Daar vindt u informatie over wat u kunt doen.

Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Als u het niet eens bent met de huuraanpassing, dan kunt u bezwaar maken door het formulier van de Huurcommissie in te sturen. Bijvoorbeeld doordat uw inkomen is gedaald. Op de website van de Huurcommissie leest u in welke situatie u met succes bezwaar kunt indienen. Jaarlijkse huurverhoging beoordelen | Huurders | Huurcommissie

Als u in de vrije sector huurt is de huurverhoging 5,5%

Dat is het maximum dat door de overheid is bepaald.

Mijn woning heeft een E/F/G-label, waarom gaat mijn huur nu wel omhoog?

De woningen met een energielabel E, F of G ontvangen dit jaar wel een huurverhoging. In 2023 heeft het Woningbedrijf ervoor gekozen om deze labels geen huurverhoging te geven.

We hebben het geld hard nodig om de verduurzamingsprojecten te kunnen uitvoeren en investeringen te kunnen doen.

De overheid heeft gezegd dat de maximale huurverhoging 5,3% mag zijn, waarom verhogen jullie met 5,8%?

De maximale huurverhoging voor sociale huur is 5,8% als over het gehele bezit (aantal woningen) Woningbedrijf Velsen niet hoger uitkomt dan 5,3%. Woningbedrijf Velsen handelt binnen de kaders die zijn vastgelegd door de overheid.

Er is gezegd dat ik €20 huurverhoging krijg i.v.m. renovatie, maar nu ook de gewone huurverhoging?

De verhoging van de huren vanwege de renovatie/het project staat los van de reguliere huurverhoging. Dat zijn twee op zichzelf staande verhoging.

  • gewone huurverhoging;
  • verhoging i.v.m. verbetering aan de woning binnen het project.

Bekijk de overige veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragenOpen dit document met ReadSpeaker docReaderOpen dit document met ReadSpeaker docReaderOpen dit document met ReadSpeaker docReader. Heeft u een vraag die hier niet bij staat? Neem dan contact met ons op via info@wbvelsen.nl.

In 2024 krijgen huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum een huurverlaging naar € 577,91. En alleen als u in 2023 géén huurverlaging heeft gehad. 

Eenpersoonshuishouden (tot de AOW-leeftijd) € 27.725
Eenpersoonshuishouden (ouder dan AOW-leeftijd) € 27.225
Meerpersoonshuishouden (tot de AOW-leeftijd) € 37.625
Meerpersoonshuishouden (ouder dan AOW-leeftijd) € 37.675