Skip to main content

Woningbedrijf Velsen verhuurt ook vrije sector huurwoningen. Dit zijn huurwoningen met een huurprijs vanaf € 879,67 (prijspeil 2024). Deze woningen bieden wij aan via https://mijnwoonservice.mijndak.nl/.

Vanaf 1 augustus heeft u een inschrijving bij https://mijnwoonservice.mijndak.nl/ nodig om te reageren op een vrije sectorwoning. Deze inschrijving is gratis. Meer informatie vindt u op https://mijnwoonservice.mijndak.nl/

Woningbedrijf Velsen verhuurt haar vrije sector huurwoningen met voorrang

 • Aan kandidaten die een sociale huurwoning achterlaten, eerst van Woningbedrijf Velsen, dan van andere corporaties in Velsen en dan anderen.
 • Met 5 kamers of meer ook met voorrang aan gezin

Per 1 januari 2024 gelden de volgende inkomensgrenzen

 • Eenpersoonshuishouden: € 47.699 tot en met € 62.363
 • Meerpersoonshuishouden: € 52.671 tot en met € 83.151

Bezichtigen en documenten inleveren

De eerste 10 kandidaten, die aan de voorrangsregels voldoen, ontvangen een uitnodiging voor de bezichtiging en worden verzocht gegevens te uploaden in mijnwoonservice.nl.

Welke gegevens hebben wij nodig?

We hebben gegevens nodig van u en uw eventuele partner en/of andere bewoners. Hiervoor voegt u online een aantal documenten toe. Mist een van de documenten die we nodig hebben of vult u deze niet helemaal in? Dan heeft u helaas geen recht meer op de woning. Hieronder leest u hoe u alle gegevens uploadt:

 1. Log in op https://mijnwoonservice.mijndak.nl/
 2. Onder ‘Mijn gegevens’ staat het kopje ‘Mijn documenten’. Hier voegt u alle documenten toe (uploaden).
 3. U kunt in deze omgeving ook uw inkomensverklaring of de aanslag van de Belastingdienst uploaden. U voegt dan de digitale versie toe (in pdf-formaat), of een foto (in jpg-, jpeg- of png-formaat). Zo kunt u een foto maken van de papieren versie met uw smartphone. Deze foto zet u dan in het systeem.
 4. Zorg dat uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar is. Gebruik bijvoorbeeld de Kopie ID-app van de Rijksoverheid als u een foto van het document maakt.
 5. Wilt u meer weten over het uploaden? Lees dan ook de instructiepagina over het uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon. De link naar deze pagina is uitleg documenten
 6. Belangrijk: zorg dat u al deze gegevens binnen 2 dagen uploadt!

 

Disclaimer

Wij kunnen ervoor kiezen om geen huurovereenkomst met u af te sluiten. Bijvoorbeeld omdat wij het vermoeden hebben dat uw gegevens niet kloppen. Wij hoeven geen reden op te geven voor de afwijzing.

Soms ontdekken we bij de document controle dat u geen recht heeft op de woning. Bijvoorbeeld omdat u niet aan de voorwaarden voldoet. U krijgt de woning dan niet toegewezen.

Inkomensverklaring van vorig jaar of van 2 jaar geleden

Op dit formulier staat uw jaarinkomen. U vraagt dit formulier op bij de Belastingdienst via 0800 05 43. Of download uw verklaring via mijnbelastingdienst.nl. Hiervoor logt u in met uw DigiD. Gaat u samenwonen? Dan hebben we ook de inkomensverklaring van uw partner nodig.
OF
Voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting <vorig jaar/2 jaar geleden>
U vraagt dit formulier ook aan bij de Belastingdienst, via 0800 05 43. Of download dit via mijnbelastingdienst.nl. Gaat u samenwonen? Dan hebben we ook de voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting van uw partner nodig.

Heeft u geen inkomen? Of doet u niet elk jaar aangifte bij de Belastingdienst? Ook dan hebben wij uw inkomensverklaring nodig. Let op: we hebben dit document nodig voordat u uw huurovereenkomst met ons tekent.

Uw laatste 3 loonstroken en/of uitkeringsspecificaties

Zorg dat u deze documenten uploadt voordat u uw huurovereenkomst gaat tekenen.

Historisch uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie

Het historisch uittreksel mag maximaal 6 maanden oud zijn. U vraagt dit op bij de gemeente waar u woont. Hiervoor betaalt u zelf de kosten. Op het uittreksel staat de volgende informatie:

 1. namen van iedereen die op uw adres woont;
 2. namen van kinderen die met u meeverhuizen;
 3. datum waarop u in uw woning bent gaan wonen;
 4. alle adressen waar u vroeger woonde.

Geldig identiteitsbewijs

Dit is een paspoort, een Europese identiteitskaart of een vreemdelingendocument. U hoeft geen kopie aan ons te geven. U laat uw identiteitsbewijs wel zien bij het ondertekenen van uw huurovereenkomst.

Als u een eigen bedrijf heeft: de winst- en verliesrekening of de aangifte

We hebben van uw accountant de winst- en verliesrekening nodig van vorig jaar. Of de aangifte van 2 jaar geleden die uw accountant gedaan heeft. Stuurt u de aangifte naar ons op? Dan moet uw accountant een verklaring toevoegen dat hij deze aangifte gedaan heeft bij de Belastingdienst. Let op dat uw accountant de verklaring of de winst- en verliesrekening opstuurt:

 1. op briefpapier;
 2. met een handtekening;
 3. met de stempel van het bedrijf dat de verklaring maakt.

Als u nu in een huurwoning woont: een verhuurdersverklaring

U vraagt een verklaring van woon- en betalingsgedrag aan bij uw verhuurder. Hierop verklaart uw verhuurder of u achterloopt of achterliep met het betalen van de huur. En of u overlast heeft veroorzaakt. Gaat u huren bij dezelfde verhuurder? Ook dan heeft u een verhuurdersverklaring nodig. Let op: uw verhuurdersverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Als u nu in een koopwoning noemt: een verkoopbewijs

Woont u in een koopwoning? Dan hebben we bewijs nodig dat u de woning gaat verkopen. In dit bewijs moet ook staan dat u uw woning bij een makelaar heeft aangemeld voor de verkoop.

Als u onder financieel toezicht staat: de beschikking van de onderbewindstelling

Heeft u een bewindvoerder of curator die uw financiën beheert? Dan heeft u daar een verklaring van gekregen van de rechtbank. Dat heet de beschikking van onderbewindstelling. Zorg dat u dit document uploadt voordat u de huurovereenkomst gaat tekenen. U heeft ook een brief met akkoordverklaring nodig. Hierin verklaart uw bewindvoerder of curator dat hij/zij akkoord gaat met uw verhuizing.

Als u gaat scheiden of net bent gescheiden: een bewijs van echtscheiding

Dit is bijvoorbeeld een verklaring van uw advocaat. Of een uitspraak van de rechter, waarin staat wie de woning krijgt waarin u nu woont. Dit heet een voorlopige voorziening.

Als u co-ouderschap heeft: een ouderschapsplan

Zijn de kinderen 50% van de tijd bij u en 50% van de tijd bij u ex-partner? Dan moet u dit laten zien met een ouderschapsplan. Alleen dan kunt u met uw kind(eren) op de woning reageren. Let op: zorg dat uw ouderschapsplan aan alle eisen voldoet. Deze eisen en meer informatie over het plan vindt u via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/ouderschapsplan

Bel of mail ons

0522 566 566 of via info@wbvelsen.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Kom langs op afspraak

Lange Nieuwstraat 630, 1971 GM IJmuiden