Skip to main content

Handig te weten
als u een woning huurt…

U huurt een woning bij ons. Informatie die u af en toe nodig kunt hebben, vindt u hier. Bijvoorbeeld de huurvoorwaarden of informatie over huurachterstand. Of als er iets in uw leven verandert. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen of een jaar wilt reizen. De informatie over de warmtelevering en de warmtewet (ook als u een woning van ons heeft gekocht) staat op deze pagina.

Vraag en antwoord

Wat doe ik als ik mijn huur niet kan betalen?

Onze ervaring is dat een huurschuld snel groter wordt. Dat maakt een oplossing steeds moeilijker. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zoeken dan samen met u een oplossing. Met als doel: huurachterstand voorkomen of oplossen.

Waar kan ik terecht voor ondersteuning?
Zoekt u hulp bij het voorkomen of oplossen van financiële problemen? Via de gemeente Velsen kunt u terecht bij Schuldhulpverlening of de Formulierenbrigade. Er zijn ook budgetcoaches en officiële schuldhulpverleners. Of neem contact op met ons. Wij helpen u graag op weg.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een betalingsregeling?
U krijgt bij ons één keer per jaar een betalingsregeling die zes maanden duurt. Heeft u méér tijd nodig? Soms kan een betalingsregeling langer doorlopen. Bel ons op 0255 56 65 66 of stuur een mail naar Huurincasso.

Wanneer schakelen jullie een deurwaarder in?
Als u uw huur niet betaalt en daarover geen contact met ons opneemt. Of als u de afgesproken regeling niet nakomt. De extra kosten zijn voor u. Zelfs ontruiming is mogelijk. Wij helpen u liever bij het vinden van een oplossing. Daarom: neem tijdig contact met ons op. Meer informatie leest u in de folder Huur betalen.

Kan ik alsnog huurtoeslag aanvragen?
Huurtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst. Hoeveel hangt af van de hoogte van uw inkomen. Informatie vindt u op www.toeslagen.nl. U kunt hier ook zelf uitrekenen of u in aanmerking komt.

Waarom betaalt mijn buurman veel minder dan ik?

De huurprijs van een woning wordt op één moment berekend en vastgesteld en dat is als de woning vrij komt. Deze huurprijs wordt gebaseerd op het aantal punten van de woning (woningwaardering) op dat moment. Het aantal punten kan in de tijd veranderen door bijvoorbeeld groot onderhoud, een ander energielabel of door een andere WOZ-waarde. Als uw buurman langer of korter in de woning woont dan u, kan de huurprijs van zijn woning daardoor anders zijn. Ook het huurprijsbeleid van de overheid en van Woningbedrijf Velsen (de manier waarop de huurprijs tot stand komt) kan gewijzigd zijn. Ook daardoor kan de huur van uw woning anders zijn dan die van uw buurman. Als het inkomen van uw buurman hoger of lager is dan uw inkomen zorgt dat ook voor verschil in de huurprijs. Dit heeft te maken met de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Ik krijg huurverhoging. Hoe maak ik bezwaar?

De jaarlijkse huurverhoging gaat in op 1 juli. Vóór 1 mei ontvangt u een brief met uitleg. Bent u het er niet mee eens? Tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging kunt u bezwaar maken. Krijgt u de basis huurverhoging zoals vastgesteld door de overheid? Daartegen kunt u alleen bezwaar maken als:
– Uw huur hoger wordt dan wettelijk toegestaan.
– De Huurcommissie een tijdelijke huurverhoging heeft verboden vanwege onderhoudsgebreken of dit verzoek nog in behandeling is.
– Dit de tweede huurverhoging is binnen 12 maanden (alleen in speciale gevallen mogelijk: www.huurcommissie.nl).
– Het voorstel tot huurverhoging te laat is (minimaal twee maanden vóór ingang).
– Er fouten staan in het voorstel tot huurverhoging.

U kunt een bezwaarbrief downloaden via www.huurcommissie.nl. Hier leest u ook meer over de regels rondom de huurverhoging. U moet uw bezwaar vóór 1 juli bij ons inleveren. Komen wij er samen niet uit, dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak. Die beoordeelt de redelijkheid van de huurverhoging. Voor deze procedure moeten beide partijen betalen. Als huurder betaalt u hier € 25,- voor.

Vragen en antwoorden huurverhoging 2022

Mag ik iemand bij mij laten inwonen?

Ja, dat mag maar u heeft wel toestemming van ons nodig. U blijft zelf hoofdhuurder. U bent dus aansprakelijk voor de huur en voor alles in en rond uw woning. Meer informatie leest u in de folder Iemand bij u in laten wonen.

Wanneer mag iemand ‘medehuurder’ worden?
Woont u langer dan twee jaar samen? Heeft u de intentie om samen te blijven wonen en voor elkaar te zorgen? Dus gaat het om méér dan het delen van een woonkamer, een bankrekening en de boodschappen? Als u aantoont dat uw zo’n langdurige (zorg)relatie heeft, bent u medehuurder. Er komen dan twee namen op het huurcontract. U bent beiden verantwoordelijk voor de betaling van de huur. En u heeft verder dezelfde rechten en plichten. U moet dat wel bij ons aanvragen.

Hoe vraag ik medehuurderschap aan?
Stuur ons een brief met uw verzoek. Vermeld de naam van de medehuurder en de hoofdhuurder, het adres en uw telefoonnummer. Onderteken beiden het verzoek. U kunt ook het formulier Medehuurderschap aanvragen gebruiken.
Verder hebben we van u nodig:
• een uittreksel van het bevolkingsregister
• een kopie van uw legitimatiebewijs
• papieren en/of verklaringen waaruit blijkt, dat u een duurzame relatie heeft
De medehuurder heeft dezelfde huurrechten en plichten als de hoofdhuurder. Ieder van u is dus verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Hoe u dit onderling met elkaar regelt, bepaalt u zelf.

Kan ik voor mijn kind medehuurderschap aanvragen?
Nee, een ouder-kindrelatie wordt niet gezien als een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Zie ook: folder Medehuurderschap

Vanaf nu kunnen inwoners die een kamer over hebben en willen verhuren zich aanmelden via onderdepannen.nl. Klik hier voor meer informatie.

Mag ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

Dat mag alleen als u voor langere tijd geen gebruik maakt van uw woning. Bijvoorbeeld omdat u op reis gaat. Of omdat u voor een familielid in een andere plaats zorgt. U hoeft dan de huur van de woning niet op te zeggen. Alle informatie hierover vindt u in de folder Iemand tijdelijk in uw huis laten wonen.
Wilt u hier gebruik van maken? Vul dan het formulier in, print het en stuur het op.

Mijn woning is aangesloten op blokverwarming/collectieve verwarming. Hoe werkt dat?

Techem is het bedrijf dat voor Woningbedrijf Velsen de warmtemeting verzorgt. Bij blokverwarming/collectieve betaalt u samen met de andere huurders het verbruik van de verwarming. Om te meten hoeveel iedereen verbruikt, heeft elke radiator een warmtekostenverdeler. Zo kunnen we toch regelen dat u alleen uw eigen verbruik betaalt. Meer informatie hierover vindt u in de folder van Techem: Bewonersinformatie over warmteverbruiksmeting.

Mag ik een schotelantenne plaatsen?

Voor het plaatsen van een schotelantenne heeft u toestemming nodig. Neem daarvoor telefonisch contact met ons op en vraag naar één van onze technisch adviseurs. U mag de schotel pas plaatsen als u onze toestemming heeft. Wij adviseren u vóór plaatsing met uw buren te overleggen. De plek van de schotelantenne mag uw buren namelijk niet hinderen.

Voorwaarden voor plaatsing
•    De schotelantenne mag maximaal een doorsnede van 60 cm hebben en de kleur moet aansluiten bij de achtergrond waarop hij geplaatst wordt.
•    De schotelantenne plaatst u aan de achterzijde van de woning op balkon/dakterras en dus niet aan de voorzijde van uw woning.
•    De schotel plaatst u op een standaard van beton of gietijzer.
•    De schotel inclusief standaard mag maximaal 1.80 meter hoog zijn.
•    De kabels mogen niet door het kozijn gelegd worden.
•    De schotel mag niet buiten het balkon of dakterras uitsteken en niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
•    U bent en blijft eigenaar van de schotel en daardoor aansprakelijk bij schade of letsel.
•    Als Woningbedrijf Velsen onderhoud uitvoert en de schotelantenne de werkzaamheden belemmert, bent u verplicht de schotelantenne tijdelijk te verwijderen. De kosten betaalt u zelf.
•    Bij het beëindigen van de huur, verwijdert u de schotel en herstelt eventuele schade. De schotelantenne is niet overdraagbaar aan de nieuwe huurder.

Waarom gelden deze voorwaarden?
Het is belangrijk dat uw schotel geen overlast geeft voor uw buren en dat er geen schade ontstaat aan het gebouw. En een schotel die losraakt, kan gevaar opleveren voor anderen. Als eigenaar van de woning worden wij hier ook op aangesproken. Levert de door u geplaatste schotel gevaar op, dan verzoeken wij u deze op de hierboven beschreven manier te plaatsen. In het geval uw buren aangeven dat ze last hebben van uw schotel toetsen wij of de schotel volgens de voorwaarden is geplaatst. Is dit niet het geval dan vragen wij u de schotel op de juiste manier neer te zetten.

Ik wil graag een garage huren.

Voor de garages hebben we per complex een wachtlijst. Meld u hiervoor aan met het formulier inschrijven huur garage. Zijn er meer kandidaten dan gaan huurders van het complex zelf voor. Zijn er geen kandidaten, dan komen de overige huurders in aanmerking.

Ik heb een vraag over de bedrijfsruimte die ik huur.

Over bedrijfsruimtes bestaan allerlei afspraken. De oplossingen zijn meestal maatwerk. Neem contact met ons op, dan krijgt u persoonlijk antwoord. Bel (0255) 566 566 of stuur ons een e-mail met uw vraag of probleem. Wij reageren binnen 24 uur.

Ik heb last van mijn buren (geluid, vernieling, bedreiging). Wat moet ik doen?

Wij maken onderscheid tussen last en overlast. In de folder Overlast leest u hier meer over.  Wilt u overlast melden, dan kunt u het formulier Overlast invullen.

Wat zijn servicekosten? En hoe is de betaling geregeld?

Woont u in een portiek- of galerijflat, dan betaalt u servicekosten. Dit zijn de kosten voor diensten die Woningbedrijf Velsen voor u regelt, zoals bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak en verlichting algemene ruimten en soms ook de levering van warmte en/of water. De hoogte van het bedrag hangt af van de diensten die wij aan u leveren.

Betalen en afrekenen
Elke maand betaalt u een voorschot. Deze is gebaseerd op een schatting. Onder andere op basis van het verbruik van het voorgaande jaar. De betaalde voorschotbedragen verrekenen wij één keer per jaar met de werkelijke kosten. U ontvangt hiervan jaarlijks voor 1 juli een overzicht. Heeft u te veel betaald dan krijgt u geld terug. Zijn de werkelijke kosten hoger dan moet u bijbetalen.

Woningbedrijf Velsen maakt een zo goed mogelijke inschatting van de verwachtte kosten. Dit voorkomt dat u het jaar erop veel moet bijbetalen.

Wat staat er op de afrekening?
• periode waarop de afrekening betrekking heeft
• de verschillende diensten die met u worden afgerekend
• de werkelijke kosten per dienst
• de door u betaalde voorschotten per dienst
• het verschil tussen de werkelijke kosten en het betaalde voorschot
• het totaalbedrag dat u ontvangt of dat u moet bijbetalen

Waar kan ik samen met anderen een hapje eten?

In de centra van Stichting Welzijn Velsen is bijna elke dag een (verse) maaltijd te krijgen. Per locatie verschilt het aanbod en ook de prijs. In de kolom aan de rechterkant van deze pagina staat een overzicht ‘Aan tafel bij Welzijn Velsen.

Vrijwilligers
Stichting Welzijn Velsen wil graag dat er elke dag een maaltijd wordt geserveerd. Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig. Misschien iets voor u?

Waar vind ik meer informatie over de Huurdersraad?

U kunt daarvoor terecht op de website van de Huurdersraad.

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsbrieven.
Januari 2018
April 2018
Oktober 2018