Skip to main content

Informatie over energie:
wat moet ik weten?

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen. Iedereen in Nederland merkt dit. De energierekening is hoger geworden. Hoeveel? Dat verschilt per huishouden en per contract. Alles wordt duurder. Niet alleen energie en gas. We helpen daarom zoveel mogelijk met informatie en tips.

Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de energiekosten?

Meer informatie over Energie

Vraag en antwoord

Wat kan ik doen om mijn energierekening te verlagen?

 1. Energiecoach
  Via Energiek Velsen kunt u een gesprek aanvragen met een energiecoach. Dit is gratis en helpt u beter en zuiniger om te gaan met uw woning en energieverbruik.
 2. Bespaartips
  Bekijk de 24 besparende maatregelen. Door deze tips toe te passen bespaart u op energie en op kosten.
 3. Gratis bespaarpakket
  U kunt via Energiek Velsen een gratis pakket met bespaarartikelen aanvragen t.w.v € 75,- .Ga naar de websitepagina buurtacties 2022

Ik kan de huur/ energierekening niet meer betalen. Wat moet ik doen?

We begrijpen dat het steeds moeilijker wordt om financieel rond te komen. Wanneer u de rekeningen niet meer kunt betalen is het belangrijk dat u op tijd contact met ons opneemt. Samen met u kijken we naar mogelijkheden voor een betalingsregeling en helpen we u verder. Ons telefoonnummer is 0255 566 566.

Kan ik zonnepanelen krijgen?

We zijn druk bezig met het plaatsen van zonnepanelen. Dit doen we versneld. Vanaf 2023 plaatsen we jaarlijks bij 300 woningen zonnepanelen. U ontvangt een brief van Woningbedrijf Velsen als uw woning aan de beurt is.

Wat doet de overheid?

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond invoeren voor gas en elektriciteit. Vanaf 1 november kan het termijnbedrag door middel van een tussenoplossing al omlaag. De verlaging van de accijns op brandstof wordt verlengt tot juli 2023. Voor de meest kwetsbare huishoudens wordt wederom een energietoeslag uitgekeerd en voor een grotere groep huishoudens worden toeslagen verhoogd en belastingen verlaagd.

Ga voor meer informatie naar Rijksoverheid.nl of lees het nieuwsbericht prijsplafond energie

Blokverwarming, stadsverwarming en onzelfstandige woonruimte

Het prijsplafond voor de tegemoetkoming hoge energierekening geldt op dit moment niet voor blokverwarming, stadsverwarming en onzelfstandige woonruimten. Op 11 oktober heeft de tweede kamer een motie aangenomen waardoor het kabinet ook voor genoemde aansluitingen met een voorstel moet komen.

Lees artikel blokverwarming ook onder prijsplafond van Aedes

Wat is energietoeslag en hoe vraag ik dit aan?

U kunt de energietoeslag aanvragen via de website van de gemeente Velsen. Hier vindt u ook meer informatie en alles over de voorwaarden.

Wat doet Woningbedrijf Velsen om woningen energiezuiniger te maken?

In 2050 moeten alle woningen energieneutraal zijn.

De komende jaren zetten we in op:

 • Het versneld plaatsen van zonnepanelen. 300 woningen per jaar vanaf 2023.
 • Hoogwaardig isoleren van woningen.
 • Elektrisch koken.

Meer informatie over onze aanpak volgt binnenkort op de website.

Waar kan ik terecht voor nog meer hulp en tips?

We hebben voor u een paar websites op een rijtje gezet:

 • Nibud: voor alles over geld en rondkomen per maand
 • Socius; Maatschappelijk diensverleners: hulp bij het op orde krijgen van uw financiële situatie en administratie
 • Milieu Centraal: bespaar op gas tips
 • Wijzer in geldzaken: nog meer tips over hoe u kunt besparen

Vraag en antwoord over warmtenet

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet, ook wel stadsverwarming genoemd, is een collectieve oplossing om gebouwen te verwarmen. Het bestaat uit een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dit warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen.

Is een warmtenet duurzaam?

Wanneer de bron waarop het warmtenet is aangesloten duurzaam is, is een warmtenet ook duurzaam. Een voorbeeld hiervan is aquathermie, waarin verwarmd en verkoeld wordt door middel van een waterbron.

Wat kost het aansluiten op een warmtenet?

Een warmtenet wordt aangelegd voor een wijk of groot woningcomplex. Hoe meer aangesloten woningen, hoe meer je individueel profiteert. Het is daarom van belang dat er met de wijk gezamenlijk geïnvesteerd wordt. Voor een warmtenet van een lage temperatuur moeten woningen goed geïsoleerd zijn, dit brengt kosten per huis met zich mee. Voor een warmtenet van een hoge temperatuur hoeft dit niet. Ook zijn er kosten verbonden aan het aansluiten, leveren, en aansluiten.

De kosten zijn afhankelijke van de gekozen bron(nen) én ook van het aantal inwoners dat aansluit op het warmtenet. Deze kosteninschatting zal bij een verdere verkenning in beeld worden gebracht.

Wat moet er veranderd worden als ik mij aansluit op een warmtenet?

De gasaansluiting wordt afgesloten in jouw huis. In plaats van een cv-ketel wordt er een afleverset geïnstalleerd, die kleiner is dan een cv-ketel. Bij een warmtenet komt de warmte via leidingen je huis binnen. Vanaf de straat naar jouw voordeur wordt een warmteleiding ingegraven die jou zal voorzien van warm water. Hierdoor ligt de straat in de buurt een tijdje open.

Welke temperatuur heeft een warmtenet?

Een warmtenet kan een hoge of lage temperatuur hebben. Bij een warmtenet op hoge temperatuur (70 graden) kan het zijn dat de bestaande radiatoren gewoon gebruikt blijven worden. Bij een warmtenet op lage temperatuur heb je, net als bij een warmtepomp, vaak vloer- en/of wandverwarming in plaats van radiatoren aan de muren. Ook is het erg belangrijk de woning voldoende te isoleren en naden en kieren te dichten. Er gaat dan zo min mogelijk warmte verloren, wat zorgt voor een comfortabele temperatuur in huis.

Wat verandert er in mijn dagelijks leven als ik mij aansluit op een warmtenet?

Dagelijks verandert er niet veel; je kunt gewoon even lang douchen en de thermostaat regel je zoals je gewend bent. Koken zal net iets anders gaan, namelijk op een inductiekookplaat. Een warmtenet is in eigendom van één aanbieder, dit zorgt ervoor dat je niet je eigen energiebedrijf kunt kiezen. Om de bewoner te beschermen tegen hoge kosten wordt er elk jaar door de overheid een maximumtarief vastgelegd voor de warmte via het warmtenet.

Geeft een warmtenet genoeg warmte?

Een warmtenet kan een hoge of lage temperatuur hebben. Dit is afhankelijk van de bron waar de warmte vandaan komt. Met zowel hoge als lage temperaturen kun je je huis comfortabel verwarmen.

Kan ik met een warmtenet nog wisselen van energieleverancier?

Warmtenetten zijn in eigendom van één aanbieder, dit zorgt ervoor dat je niet je eigen energiebedrijf kunt kiezen.

Wordt een warmtenet duurder dan stoken op gas?

Een warmtenet is in normaal gebruik iets goedkoper dan stoken op gas. Daarbij ben je minder afhankelijk van fluctuerende energieprijzen.

Vraag en antwoord over warmte via Duurzaam Opgewekt

Wat is het termijnbedrag

Het termijnbedrag of voorschotbedrag bestaat uit een combinatie van vaste en variabele kosten. De vaste kosten omvatten een jaarlijks bedrag dat elke gebruiker aan zijn of haar energieleverancier betaalt voor de levering en het transport van energie, inclusief kosten voor het onderhoud van het energienetwerk. Naast deze vaste kosten worden ook kosten in rekening gebracht op basis van het verbruik. Dit wordt berekend aan de hand van jouw energieverbruik en het tarief dat is vastgesteld voor het variabele deel. Voor warmte wordt het verbruik gemeten in verbruikte gigajoules (GJ), terwijl voor warm tapwater het verbruik wordt uitgedrukt in kubieke meters (m3). Een hoger energieverbruik resulteert in hogere kosten.

Hoe is het termijnbedrag berekend?

De termijnbedragen voor de periode januari en februari 2024 zijn vastgesteld op basis van de tarieven van 2024 en uw verbruik in 2022. U heeft hierover een brief ontvangen waarin deze situatie wordt toegelicht. 

Waarom is de definitieve verbruiksinformatie over 2023 nog niet beschikbaar?

De definitieve verbruiksinformatie voor het jaar 2023 is momenteel nog niet beschikbaar vanwege de overgang van het beheer en onderhoud van de WKO-installatie van Evoyo naar Duurzaam Opgewekt. Deze overgang heeft geleid tot vertragingen bij het verkrijgen van de benodigde gegevens. 

Wat is er in februari geïncasseerd?

De voorschotten die in februari zijn geïncasseerd, bestaan uit twee delen: 

Het voorschot voor waterverbruik in 2024 is berekend door het waterverbruik van 2023 te vermenigvuldigen met de tarieven van 2024. 

Het voorschot voor het warmteverbruik in 2024 is berekend door het warmteverbruik van 2022 te vermenigvuldigen met de tarieven van 2024. 

Aan wie worden de betalingen gedaan?

De betalingen worden gedaan aan Woningbedrijf Velsen. IBAN-nummer: NL33 RABO 0162 6205 43 

Wanneer worden de incasso's uitgevoerd?

De incasso’s worden uitgevoerd op de eerste dag van elke maand. 

Waarom is er geen uitleg gegeven over waarom sommige bewoners hun voorschotten voor de maanden oktober, november en december hebben betaald?

Voor bewoners die handmatig hun voorschot hebben overgemaakt, zullen de maanden oktober, november en december worden verrekend in de afrekening. 

Wat zijn de nieuwe tarieven en waar zijn die op gebaseerd?

De tarievenbladen zijn terug te vinden op de website van Woningbedrijf Velsen: Tarievenbladen 2024 « Woningbedrijf Velsen (wbvelsen.nl)   

Wat houdt de overname in?

Duurzaam Opgewekt heeft per 18 oktober 2023 het warmtebedrijf van Evoyo overgenomen, inclusief alle collectieve en individuele all-electric installaties, evenals de ontwikkelingsactiviteiten van nieuwbouwprojecten. 

Hoe kan ik Duurzaam Opgewekt bereiken?

U kunt Duurzaam Opgewekt bereiken via klantzaken@duurzaamopgewekt.nl 

Tijdens werkdagen zijn ze ook telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 16.30 uur via 0344 – 750 270.  

Voor acute storingen zijn ze 24/7 bereikbaar via 085 – 400 4040. 

Wanneer ontvang ik de factuur van Duurzaam Opgewekt?

Facturen worden rond de 17e van elke maand naar u toe gestuurd 

Ik heb een vraag over een factuur. Bij wie kan ik terecht?

Financiële vragen kunnen worden gesteld aan Duurzaam Opgewekt, zowel via e-mail als telefonisch. 

Hoe kan ik mijn voorschotbedrag aanpassen?

Bij afwijkingen kan een melding per e-mail worden gedaan bij Duurzaam Opgewekt. Aanpassingen worden uitsluitend gedaan in goed overleg tussen Woningbedrijf Velsen en Duurzaam Opgewekt. 

Kan ik mijn rekeningnummer/IBAN-nummer aanpassen/NAW-gegevens?

U kunt een ander rekeningnummer of een wijziging van de NAW-gegevens doorgeven door een bericht te sturen naar klantzaken@duurzaamopgewekt.nl, met vermelding van zowel uw huidige als nieuwe rekeningnummer, de voor- en achternaam van de contractant, adresgegevens en telefoonnummer. 

Wanneer wijzigen de warmtetarieven?

De warmtetarieven veranderen altijd per 1 januari en worden voor een periode van één jaar vastgesteld door de ACM. Deze periode is wettelijk bepaald. Meer informatie is beschikbaar op de website van ACM onder het onderwerp “Warmtetarieven”. 

Kan ik mijn tarief vastzetten?

Nee, het tarief kan niet worden vastgezet. Er geldt een vast tarief per jaar, ongeacht schommelingen in energieprijzen. Het maximumtarief wordt bepaald door de ACM. 

Verandert mijn (lease)contract door de overname?

Nee, Duurzaam Opgewekt neemt alle contracten over van evoyo zoals ze zijn. 

Verhuizing doorgeven?

Verhuizingen kunt u doorgeven aan Duurzaam Opgewekt per e-mail naar klantzaken@duurzaamopgewekt.nl. Zorg ervoor dat u duidelijk de volgende gegevens vermeldt: 

 • Voor- en achternaam 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Oude adres 
 • Nieuwe adres 
 • Datum van de sleuteloverdracht 

Verhuizingen worden nooit telefonisch doorgevoerd en moeten altijd schriftelijk per e-mail worden gemeld. 

Aanmelden als nieuwe klant

Indien u zich als nieuwe klant wilt aanmelden bij Duurzaam Opgewekt, kan dat via e-mail. Graag ontvangen wij dan de volgende gegevens: 

 • Voor- en achternaam 
 • Telefoonnummer 
 • Emailadres 
 • Oude adres 
 • Nieuwe adres 
 • Datum van de sleuteloverdracht 

Aanmelden als nieuwe klant gebeurt nooit telefonisch en moet altijd schriftelijk per e-mail gebeuren. 

Automatisch incasso aanzetten

Het instellen van een automatische incasso kan worden gedaan door een ondertekende SEPA-machtiging te versturen naar klantzaken@duurzaamopgewekt.nl.  Wij zullen deze machtiging vervolgens verwerken in ons systeem. 

Downloads

Download de 24 bespaartips

info@wbvelsen.nl 

Heeft u nog vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag. info@wbvelsen.nl / 0255 566 566