Alles voor het woonplezier
van onze huurders

Woningbedrijf Velsen is de grootste verhuurder in Velsen. Wij bezitten 6.500 woningen in de zeven woonkernen: IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis en Velserbroek. Bij Woningbedrijf Velsen werken 75 mensen. Wij zetten ons elke dag in om goed wonen mogelijk te maken. Ons werk draait om het woonplezier van onze huurders. Nu en in de toekomst.

Voor het woonplezier van onze huurders

Motto
‘Wat wij doen, doen wij voor het woonplezier van onze huurders’. Onze doelstelling: onze bewoners een goed onderhouden woning bieden in een leefbare woonomgeving. Ons woningbezit bestaat voornamelijk uit naoorlogse bouw. Door investeringen verbeteren we het woon- en leefklimaat in Velsen. Meer over ons beleid en onze voornemens leest u in de bedrijfsvisie 2016 ‘Voor het woonplezier van onze huurders’. Daarin staat waar wij in 2016 aan werken en wat wij willen bereiken. Er is ook een samenvatting bedrijfsvisie 2016. Wilt u de bedrijfsvisie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@wbvelsen.nl.

 

Missie
Wij zorgen voor passend wonen voor mensen met een inkomen onder de inkomensgrens en voor kwetsbare groepen in Velsen. Voor onze huurders zijn we partners in ‘met plezier wonen’. Voor hen maken wij het verschil. Dat is zichtbaar in wat we doen. Nu en in de toekomst.

Ons werk draait om het woonplezier van onze huurders. Nu en in de toekomst.  Er zijn diverse woningen en gebouwen waar we meer aan de slag zijn. Of aan de slag gaan.

Werken of stage lopen?

Staat hier geen (passende) vacature? Stuur dan een open sollicitatie. Schrijf een brief met motivatie. Geef aan wat voor soort functie u zoekt.

Wij leveren ook graag een bijdrage aan de (toekomstige) arbeidsmarkt. Zo lopen leerlingen van allerlei opleidingen stage. Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt doen werkervaring op.

Interesse in baan of stage?
Stuur dan een e-mail met motivatie naar Ria de Krijger, medewerker P&O: vacatures@wbvelsen.nl.

Beroepsgerichte stages
Volg je een vmbo, mbo, hbo of universitaire opleiding? Kom stage lopen of een afstudeeropdracht doen. Wij zijn een erkend leerbedrijf voor enkele administratieve opleidingen op mbo-niveau.

Leren en werken
Ben jij leerling van opleidingsbedrijven Bouwmensen Kennemerland en InstallatieWerk Noord-Holland? Dan kun je bij ons praktijkervaring opdoen met bouw- en installatiewerk. We zijn een erkend leerbedrijf. Je loopt mee met een servicedienstmedewerker voor het dagelijks onderhoud. Wil je aan de slag? Bespreek het met je opleidingscoördinator. Aanmeldingen voor een leer-werkplek lopen via de opleidingsbedrijven.
Wat ook kan: aan het werk op een bouwplaats. Daar volg je dan een deel van je mbo-opleiding. Dat is geregeld in het Convenant Leerlingbouwplaatsen.

Snuffelstages
We bieden ook mogelijkheden voor snuffelstages. De contacten lopen via school, maar je kunt ook zelf contact opnemen.

Wij leggen verantwoording af!

Woningbedrijf Velsen vindt het belangrijk om verantwoording af te leggen. Iedereen mag zien hoe wij werken en wie ons controleert. Wij zijn open over ons beleid en onze activiteiten. Wij nemen goed bestuur heel serieus. Dat staat in onze statuten, het reglement voor de Raad van Commissarissen en het bestuursreglement.

Overleg met belanghebbenden
We overleggen met mensen die belang hebben bij ons werk. En die natuurlijk ook van belang zijn voor ons! We geven een jaarverslag uit. Belanghebbenden en zakelijke relaties krijgen twee tot drie keer per jaar een nieuwsbrief.

Aedes-benchmark 2016
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit de volgende prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud, verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en duurzaamheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. In de bijlage staat het overzicht van alle corporaties.

Informatie over bestuur en beleid
Goed bestuur vereist dat informatie over ons bestuur en beleid toegankelijk is. Daarom vindt u de belangrijkste documenten in de kolommen hiernaast.

Privacy
Woningbedrijf Velsen eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van haar huurders en andere relaties. Wij laten ons leiden door de bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij gebruiken de bij ons bekende persoonlijke gegevens uitsluitend voor bedrijfsmatige doelen.

Heeft u meer informatie nodig?
Stuur een e-mail naar ons bestuurssecretariaat. Of bel ons even: 0255 566 566.

IJBron

IJBRON beheert en regelt, in opdracht van Woningbedrijf Velsen, alle technische, financiële en administratieve zaken die met de WKO-installatie te maken hebben. Bent u al klant van IJbron, dan kunt u hier direct inloggen in mijn.IJbron.nl .

VVE-beheer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Governance

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Verder lezen

Actueel

10 april 2018 in Nieuws

INFOmagazine April 2018

Het INFOmagazine 2018 ligt weer bij onze huurders op de mat. Via onze website is de digitale versie voor iedereen beschikbaar. Lees de artikelen over de oplevering  van de Noostraat...
Read More
10 april 2018 in Nieuws

Onderhoudsplanning 2018

Woningbedrijf Velsen maakt elk jaar een planning voor (groot) onderhoud (schilderwerk, reinigen kunststof, gevelonderhoud). Bent u benieuwd of uw woning ook op de lijst staat? Kijk dan bij...
Read More
4 april 2018 in Nieuws

Eerste woningen De Noostraat-Noord bijna klaar

De eerste nieuwe huurders kunnen begin mei hun woning betrekken in het gerenoveerde complex De Noostraat-Noord. Het tweede blok staat nog in de doeken.
Read More