Skip to main content

Meepraten en
meebeslissen?
Dat kan!

Woningbedrijf Velsen wil de dienstverlening steeds verbeteren. Het draait om u, onze huurder. Bent u tevreden? Of heeft u een opmerking of tip? Laat het ons weten. Daar leren we van. Laat u ons ook weten als u met ons mee wilt denken? Bijvoorbeeld in de Huurdersraad, een bewonerscommissie of het klantenpanel? Alvast bedankt voor uw mail of telefoontje!

Vraag en antwoord

Waar kan ik terecht met mijn klacht?

Wij hebben een klachtenregeling. Vindt u bijvoorbeeld dat wij uw reparatieverzoek niet goed hebben afgehandeld? Of u bent het niet eens met uw afwijzing voor een woning? Dien een klacht in. Onze klachtenregeling kent 2 stappen.

Stap 1 – naar Woningbedrijf Velsen
Meld uw klacht bij Woningbedrijf Velsen. Dat kan met het klachtenformulier, via e-mail, per brief of mondeling. Eén van onze medewerkers kijkt samen met u of er een oplossing mogelijk is. Bent u daarmee niet tevreden? Ga naar stap 2.

Stap 2 – naar de Geschillencommissie
Op de website van de klachtencommissie kunt u online uw klacht indienen of het formulier downloaden. Hieronder vindt u een link naar de website van de commissie voor het formulier en het reglement. U kunt ook een brief schrijven.

Regionale Geschillencommissie
Woningcorporaties Kennemerland en IJmond
Antwoordnummer 1872
2000 WC HAARLEM
www.geschillencommissie.net
Reglement

Wanneer hoort een klacht bij de huurcommissie?
Bent u het niet eens met de afrekening servicekosten of heeft u ernstige onderhoudsgebreken? Dan kunt u dit melden bij de huurcommissie www.huurcommissie.nl.
Informatie over bezwaar maken bij de jaarlijkse huurverhoging kunt u vinden op uw aanzeggingsbrief van de huurverhoging.

Ik heb geen echte klacht, maar ik wil wel iets bespreken?

U kunt ons natuurlijk altijd bellen en een afspraak maken of mailen. Wij zijn echt benieuwd naar uw mening. We willen graag horen wat u vindt. Daar leren we van. Als het nodig is, reageren we of komen we in actie.

Hoe doe ik mee aan het klantenpanel?

Er is een online klantenpanel. Twee á drie keer per jaar sturen wij een vragenlijst. De vragen en reacties vatten we samen in een nieuwsbrief. U kunt zich hier aanmelden en aangeven of u meedoet aan het panel. Ook kunt u aanmelden voor de nieuwsbrief.
Aanmelden

Welke vragen krijgt het klantenpanel voorgelegd?
We stellen verschillende soorten vragen:
– informatief – bv om te weten wie er actief zijn op de social media;
– mening peilen – bv over openingstijden of een energietest;
– meedenken/meekijken – bv over de nieuwe website of het onderhoudsabonnement.

Vragenlijsten waar u nog aan mee kunt doen, staan in de rechterkolom van deze pagina.

Rapportage mei 2016
Nieuwsbrief juli 2016

Waar kan ik meepraten?

Goed idee: word lid van de Huurdersraad of een bewonerscommissie. Dan praat u mee over ons beleid en onze plannen. Bij plannen voor een complex waar geen bewonerscommissie is, nodigen wij bewoners nadrukkelijk uit. In een huurdersadviesgroep denken huurders dan mee over de plannen.

Wat doet de Huurdersraad?
De Huurdersraad is een officieel overlegorgaan van Woningbedrijf Velsen. De Huurdersraad bestaat volledig uit huurders, allemaal vrijwilligers. Zij vormen de schakel tussen de huurders en Woningbedrijf Velsen. De doelstelling: de belangen behartigen van alle huurders van Woningbedrijf Velsen. Meer weten? Kijk op www.huurdersraad-wbvelsen.nl.

Inspraak
De huurdersvertegenwoordigingen van de drie corporaties in Velsen (Brederode Wonen, Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen) organiseerden op 23 november 2017 voor het eerst een avond voor alle huurders. Van deze avond is een verslag gemaakt. Het plan is om in 2018 een soortgelijke avond te organiseren.

Heeft mijn complex een bewonerscommissie?
Woningbedrijf heeft 6.500 woningen in 104 complexen. Een complex is een groep van woningen. Er zijn 21 bewonerscommissies met ongeveer 104 actieve leden. Wilt u weten of er in uw complex een bewonerscommissie is, neem dan contact met ons op of met de Huurdersraad.

Is er géén bewonerscommissie en heeft u interesse? Laat het ons weten. Dan zoeken we samen andere huurders om een commissie te vormen.