Skip to main content

We wonen
allemaal graag in
een fijne buurt

Iedereen wil een fijne plek om te wonen. Daarvoor is een fijne buurt onmisbaar. Zo’n buurt ontstaat niet zomaar. Samen met uw buren heeft u invloed op de sfeer. Belangrijk is dat u zorgvuldig omgaat met uw woning en met alles wat erbij hoort. Zoals de tuin, de lift, de galerij en de berging. En de omgeving. Dus geen overlast veroorzaken voor uw buren. Dat geldt natuurlijk ook voor uw buren.

Vraag en antwoord

Kan ik zelf iets doen in mijn buurt? Aansluiten bij initiatieven die er al zijn?

U kunt natuurlijk iets doen! U kunt zelf een activiteit organiseren, zodat u en uw buren elkaar beter leren kennen. U kunt bijvoorbeeld elk half jaar een opruimactie houden. Of een barbecue organiseren voor de straat. Als u uw buren kent, maakt dat het wonen fijner.

Kan ik een bijdrage vragen?
Als u iets organiseert voor uw straat of buurt, kunt u bij ons een bijdrage vragen. Het kan gaan over rommel, over groen, over overlast of over kennismaken. Heeft u een vraag, een plan of een idee? Neem contact met ons op of vraag een bijdrage aan voor een activiteit. Het formulier hiervoor vindt u in de rechterkolom.

Hoe kom ik te weten of er buren zijn die iets ondernemen?
Kijk in het overzicht bewonerscommissies Woningbedrijf Velsen of in uw buurt een commissie actief is.  Wilt u iemand van uw bewonerscommissie spreken? Laat het ons weten, dan zorgen wij dat zij contact met u opnemen.
Via de gemeente kunt u nagaan of er een wijkplatform is.

Wat doet een sociaal wijkbeheerder?

In sommige buurten heeft Woningbedrijf Velsen een sociaal wijkbeheerder. Hij of zij signaleert problemen en lost ze op. Gaat het om rommel op de galerij of portiek? Dan spreekt de wijkbeheerder de huurder aan. Het is belangrijk om samen te zorgen dat alles schoon en heel blijft. Zo’n sociaal wijkbeheerder weet veel van de omgeving. Wat er speelt en wat nodig is. U kunt er altijd terecht voor vragen, advies of ondersteuning.

Sociaal wijkbeheerders
• Michiel Deiman, (Velsen-Noord en in IJmuiden De Noostraat, Lorentzstraat, Gijzenveltplantsoen en Moerbergplantsoen)
Breesaperhof 20 Velsen-Noord
telefoon: (0251) 293589 of 06-51312453
spreekuur alleen na telefonische afspraak
m.deiman@wbvelsen.nl
dinsdag niet aanwezig

• Marco Wortman (Zeewijk)
Zeewijkplein 278 IJmuiden
telefoon: 06-20425722
spreekuur alleen na telefonische afspraak
m.wortman@wbvelsen.nl
vrijdagmiddag niet aanwezig

• Danny de Lange (Duinwijk , Radarstraat, Grahamstraat en Oud IJmuiden)
Zeewijkplein 278 IJmuiden
Telefoon: (0255) 754801 of 06-51514459
spreekuur alleen na telefonische afspraak
d.de.lange@wbvelsen.nl
vrijdag niet aanwezig

Wat kan ik doen als ik last heb van mijn buren?

Het samenleven met buren gaat niet altijd even makkelijk. We wonen dicht op elkaar en je hoort elkaar al snel. Het is belangrijk dat we rekening houden met elkaar, maar ook een beetje tolerant zijn. Woningbedrijf Velsen maakt een verschil tussen last en overlast. U leest hier wat dat verschil is, wat u zelf kan doen en wanneer u ons inschakelt.

Last

Wanneer is sprake van last?
Waarschijnlijk heeft u er weleens mee te maken, last van uw buren. Denk bijvoorbeeld aan incidentele geluidsoverlast, het blaffen van een hond, spelende kinderen, het voeren van vogels,  het onkruid dat te hoog staat, leef- of klusgeluiden. Het zijn zaken waar u zich aan kan storen, maar die u onderling moet oplossen.

Ruzie met de buren
Een burenruzie valt ook onder last. Wie de veroorzaker is, is niet altijd duidelijk. Het is zaak om via bemiddeling escalatie te voorkomen. Ook hiervoor wordt u doorverwezen naar Buurtbemiddeling Velsen.

Last? Praat erover!
Ondervindt u last van uw buren? Praat erover met elkaar. Soms beseffen mensen niet dat zij last veroorzaken omdat niemand er wat van zegt. Door zelf het gesprek aan te gaan kan uw verstandhouding met de buren verbeteren en heeft u kans dat het probleem sneller wordt opgelost.

Buurtbemiddeling
Vindt u het lastig om een gesprek aan te gaan met uw buren of komt u er samen niet uit? Schakel dan buurtbemiddeling in. Zij helpen u om tot een goede oplossing te komen. Wij hebben hier goede ervaringen mee. Meer informatie vindt u op hun website, www.buurtbemiddelingvelsen.nl. U kunt ook bellen (0255) 548 520.

Melden bij de gemeente
Voor bepaalde zaken waar u last van hebt, neemt u contact op met de gemeente Velsen. Denk aan het verkeerd aanbieden van grofvuil, parkeerproblemen, hangjongeren, het onderhoud van openbaar groen en zwerfafval. De gemeente is bereikbaar op telefoonnummer (0255) 567 200.

Overlast

Wanneer is er sprake van overlast?
Het komt helaas ook voor dat de situatie ingewikkelder of heftiger is. De overlast is structureel en extreem. Denk aan drank/of drugsgebruik, extreme geluidsoverlast, psychische problematiek, ernstige vervuiling van de woning of tuin. Dit meldt u bij ons, wij nemen overlastzaken in behandeling.

Hoe meld je overlast?
Als u overlast ervaart, begrijpen wij dat u uw verhaal persoonlijk wilt vertellen. Voor onze dossiervorming is het echter belangrijk dat u de overlast ook schriftelijk meldt door het Registratieformulier Overlast in te vullen. Dit formulier staat op onze website. U kunt het formulier ook telefonisch opvragen, wij sturen u het dan toe. Uiteraard mag u ook een brief of een e-mail sturen (info@wbvelsen.nl). Omschrijf zo volledig mogelijk waar het om gaat.

Wat gebeurt er met uw overlastmelding?
De melding wordt geregistreerd en afhankelijk van het soort overlast doen wij navraag bij de politie en/of hulpverlenende instanties. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de veroorzaker van de overlast. Indien nodig schakelen wij dan externe partijen in om ons te helpen. Hebben wij geen rol (meer) in deze zaak, dan sluiten wij het dossier.

Wanneer schakelt u politie in?
Is er sprake van ernstige geluidsoverlast, bedreiging, intimidatie, geweld of criminele activiteiten dan belt u de politie: 0900-8844. Is de situatie echt dringend, bel dan 112.

Overlast oplossen kost tijd
Contact zoeken, gesprekken voeren en dossier opbouwen. Het aanpakken van een overlastmelding kost tijd. Vaak wordt overlast pas gemeld als de irritaties enorm zijn opgelopen en is de verwachting dat het probleem binnen een week is opgelost. Dit is niet zo. Uw eigen inbreng speelt een belangrijke rol. Hoe meer u meewerkt en meldingen doet, des te makkelijker het voor ons is uw melding te behandelen. Hierbij is het ook belangrijk dat wij van meerdere huurders meldingen ontvangen.

Beëindiging huurcontract
Een huurcontract kan niet eenzijdig beëindigd worden door Woningbedrijf Velsen. Alleen een rechter kan een huurcontract ontbinden. Een huurder is in het Nederlands recht goed beschermd. Vaak is de verwachting dat wij iemand op straat kunnen zetten. Wij hebben echter een goed en volledig dossier nodig. Onderbouwd met  klachten en verklaringen van meerdere huurders en bewijs dat bijvoorbeeld door de politie wordt aangeleverd.

Wanneer is iets woonfraude?

Als er iemand anders dan de huurder in een woning woont. Of als er niemand in de woning woont. Een hennepplantage en prostitutie zijn ook vormen van woonfraude.

Waarom bestrijden we woonfraude?
Woonfraude belemmert een eerlijke verdeling van huurwoningen. Daarom is de bestrijding van woonfraude zo belangrijk. Woonfraude tast ook de sfeer in de buurt aan. Onderhuurders hebben vaak minder zorg voor hun omgeving dan ‘echte’ huurders. Misbruik heeft invloed op de leefbaarheid van een buurt. En het kan zelfs leiden tot onveilige situaties.

Heeft u een vermoeden van woonfraude in uw omgeving? Meld dat alstublieft bij ons. Wij komen altijd in actie bij woonfraude.

Waar meld ik woonfraude?
Dat kan per post of per mail. Bellen kan natuurlijk ook altijd.

Het meldingsformulier woonfraude stuurt u op per post. Het formulier vindt u aan de rechterkant van deze pagina.

Uiteraard behandelen wij uw melding vertrouwelijk. U kunt ook anoniem melding doen. Bijvoorbeeld als u de situatie bedreigend vindt. We hebben wel graag een telefoonnummer om meer toelichting te kunnen vragen. Uw vermoedens van woonfraude onderzoeken wij nauwkeurig. Een gedegen onderzoek neemt enige tijd in beslag. Het kan dus even duren voordat u iets merkt van onze acties.

Waar kan ik samen met anderen een hapje eten?

Bij ons is bekend dat in de centra van Stichting Welzijn Velsen bijna elke dag een (verse) maaltijd te krijgen is. Per locatie verschilt het aanbod en ook de prijs. In de kolom aan de rechterkant van deze pagina staat een overzicht ‘Aan tafel bij Welzijn Velsen.

Vrijwilligers
Stichting Welzijn Velsen wil graag dat er elke dag een maaltijd wordt geserveerd. Daar zijn veel vrijwilligers voor nodig. Misschien iets voor u?