Skip to main content

Onderhoud en reparatie:
wie doet wat?

Prettig wonen is belangrijk.  Een goed onderhouden woning maakt daar deel van uit.

Het meeste onderhoud regelt Woningbedrijf Velsen voor u.

Sommige reparaties zijn voor uw eigen rekening.

Vraag en antwoord

Waar zorg ik zelf voor? En wanneer bel ik Woningbedrijf Velsen?

Wat uw verantwoordelijkheid is, kunt u lezen in het overzicht Solide. Daarin staat ook wat u kunt regelen met een Solide onderhoudsabonnement. Heeft u geen abonnement, dan zijn al deze werkzaamheden voor uw rekening.
Voor groot onderhoud zoals schilderen hebben we een Onderhoudsplanning.

Voor uw inboedel bent u zelf verantwoordelijk. Meer hierover in Schades en verzekeringen.

Is er ook een onderhoudsabonnement?

Het onderhoudsabonnement van Woningbedrijf Velsen heet Solide. Solide is er voor uw woonplezier. Voor € 5,32 per maand komt u nooit voor onverwachte kosten te staan. De inhoud van Solide is inclusief glasschade in de woning en voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking. Moet er iets gerepareerd worden, dan betaalt u geen materiaal of voorrijkosten. Dat biedt zekerheid. Het overzicht Verantwoordelijkheid huurder én Solide laat zien welke taken wij van u overnemen als u zich hiervoor aanmeldt.

Wilt u een abonnement op Solide? Vul dan het formulier in of bel of mail ons.

Hoe gaat dat als er iets kapot is?

Voor meer informatie en voor het melden van een reparatieverzoek kunt u bellen met ons meldpunt Reparatieverzoeken (0255) 56 65 66 – keuze 1. Of u vult het formulier Reparatieverzoek in. Wij nemen dan telefonisch contact met u op om een afspraak te maken.

Betreft uw verzoek een spoedklus of ernstige storing, dan adviseren wij u telefonisch contact met ons op te nemen.

Het nummer kunt u ook buiten de kantoortijden bellen: (0255) 56 65 66- keuze 1.

Overige nummers zijn:

Geiserstoring en CV-storing – 0800-0201773

Wat kan ik doen als ik een geiser- of CV-storing heb?

De firma ESNW zorgt in IJmuiden voor het onderhoud van CV en geiser. U kunt rechtstreeks contact met hen opnemen. Soms kunt u een storing zelf (sneller) oplossen. Op de website van ESNW vindt informatie over hoe u zelf een storing kunt oplossen met behulp van verschillende instructiefilmpjes.

De overige kernen kunnen terecht bij Mampaey.

Lukt het niet de storing op te lossen dan kunt u altijd bellen:

ESNW 072-5123134

Mampaey  023-5319454

En hoe zit het met het onderhoud van de tuin?

Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud en inrichting van de eigen tuin, het onkruidvrijhouden van gemeenschappelijke paden en het ophogen van een terras. Poorten vallen dus ook onder uw eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat wanneer een slot/scharnier van een poort stuk is, u dit ook zelf vervangt of laat maken.

Wet kleine herstellingen
In deze wet staat omschreven wat de verantwoordelijkheid van de huurder is als het gaat om onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder in elk geval:

Bij een nieuwbouwwoning zorgen voor de aanleg van de bijbehorende tuin of erf: met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding. Verder is de huurder verantwoordelijk voor:

 • het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde
 • het regelmatig maaien van het gras
 • het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen
 • het vervangen van gebroken tegels
 • het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen
 • het vervangen van beplanting die is doodgegaan
 • het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen
 • het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen
 • indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen

Wordt er dit jaar (groot) onderhoud aan mijn woning gedaan?

Elk jaar maken wij een lijst met onze onderhoudsplannen. Dit betreft het planmatig onderhoud zoals: schilderen, vernieuwen tegelwerk, vernieuwen deuren en vervangen verlichting. Op de lijst staan geen data vermeld. De reden daarvoor is dat de start van het werk van heel veel factoren afhangt. Zodra wij weten wanneer we aan de slag gaan, dan informeren wij u daarover per brief.

Mag ik zelf aan de slag als ik mijn woning op wil knappen?

Iedereen wil zijn woning naar eigen smaak aanpassen en inrichten. Denk hierbij aan het leggen van parket of het plaatsen van en nieuwe keuken. U mag veel zelf doen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Laat u daarom altijd goed informeren. Wij raden u aan contact met op te nemen met uw wijkopzichter of vul het formulier Woning veranderen in.

In onze kluswijzers vindt u handige tips. U kunt ze hieronder downloaden.

Waar vind ik informatie over het uitvoeren van de klussen?

Als u weet wat u wilt gaan doen, dan kunt u op YouTube op onderwerp zoeken. Er zijn veel (klus)bedrijven die instructiefilmpjes hebben gemaakt.

Kan ik ook bij Woningbedrijf Velsen terecht voor advies?

Twijfelt u wat er moet gebeuren? Weet u niet of een reparatie onder Solide valt? Of heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met ons meldpunt Reparatieverzoeken (0255) 56 65 66 – keuze 1. Onze vakmensen denken graag met u mee. U kunt ons ook mailen.

Ik heb nu nog een kachel. Kan ik centrale verwarming krijgen?

Bij onderhouds- en woningverbeteringsprojecten, bieden wij als het mogelijk is centrale verwarming aan. Daar staat wel een huurverhoging van € 35,15 tegenover. De kosten van de geiser komen te vervallen.

Aanvraagformulier centrale verwarming

Wilt u weten of en wanneer uw woning aan de beurt is, neem dan contact met ons op.

CV niet in alle woningen mogelijk
Aanvraag individuele centrale verwarming is niet mogelijk in de hieronder genoemde complexen. De reden is dat de rookgassen via het dak moeten worden afgevoerd en er in deze complexen geen kanalen voor deze afvoer aanwezig zijn. Aanleg hiervan gebeurd alleen per complex.

 • Complex 47: Gildenlaan 93 t/m 359
 • Complex 20: De Noostraat 2 t/m 176
 • Complex 26: Scheldestraat 158 t/m 192 en Vechtstraat 181 t/m 215
 • Complex 21: Lange Nieuwstraat 12 t/m 420 (even nummers)
 • Complex 34: Orionweg 3 t/m 205 (oneven nummers)
 • Complex 44: Willebrordstraat 32 t/m 78 en 86 t/m 116, De Noostraat 159 t/m 173
 • Complex 45: Hazevlak 29 t/m 76

Zit er asbest in mijn woning?

Woont u in een woning van vóór 1994? Lees dan ook de folder Asbest door. Weet u niet zeker of er asbest in uw huis zit? Bel ons dan even.

Heb ik een inboedelverzekering nodig?

Ja, want voor uw inboedel bent u zelf verantwoordelijk. Meer hierover in Schades en verzekeringen.

Downloads

Onderhoudsplanning

 • Binnenkort vindt u hier de planning voor 2024

Folder

Formulieren

Het actuele huuraanbod

Ga naar www.mijnwoonservice.nl

Huurwoningen in Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zuid-Kennemerland