Skip to main content

Op zoek naar een woning

U kunt in Velsen op verschillende manieren aan een woning komen. Sociale huurwoningen en woningen in de vrije sector vindt u op https://mijnwoonservice.mijndak.nl/

Vraag en antwoord

Hoe krijg ik een huurwoning?

Zoekt u een huurwoning? U kunt zich daarvoor inschrijven bij https://mijnwoonservice.mijndak.nl/
Dit geldt ook voor vragen of als u gegevens wilt wijzigen.
Als u onderstaand nummer belt krijgt u een medewerker van WoningNet Regio IJmond-Zuid-Kennemerland aan de lijn die u de gewenste informatie kan geven over het zoeken naar een sociale huurwoning of vrije sector woning van de corporaties in onze regio.
Contactgegevens:
https://mijnwoonservice.mijndak.nl/ServiceOverzicht
telefoon: 0900 040 08 00

En woningen in de vrije sector?
De huur van deze woningen ligt hoger dan € 879,67. Hiervoor is dus géén huurtoeslag mogelijk. Kijk voor het actuele aanbod op https://mijnwoonservice.mijndak.nl/.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Heeft u een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. De Belastingdienst regelt dat. Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken. Deze site kunt u ook gebruiken voor andere toeslagen zoals de zorgtoeslag.

Mag ik ook met iemand van woning ruilen?

Woningruil kan een oplossing zijn. U heeft wel toestemming nodig van de verhuurder(s). Bij woningruil wordt de huurrijs aangepast aan het huidige huurbeleid. De huurders krijgen een nieuwe huurovereenkomst.

Hoe vind ik een ruilwoning?
U moet zelf een ruilkandidaat zoeken. Plaats bijvoorbeeld een advertentie op  www.ruilmijnwoning.nl of hang een kaartje op bij de supermarkt of de bibliotheek (als dat mogelijk is). Wat ook kan: briefjes in de brievenbus stoppen van woningen waar u graag wilt wonen.

Voorwaarden
Aan woningruil zijn voorwaarden verbonden. Zo moet het inkomen en het aantal personen wat in de woning gaat wonen passend zijn voor de woning. Meer weten? Bel ons even op (0255) 56 65 66. Houd er rekening met een procedure die drie maanden kan duren.

Dit hebben wij u nodig bij woningruil
– aanvraagformulier
– historisch uitrekel van het bevolksingsregister
– verklaring van goed woon- en betalingsgedrag van de verhuurder van uw woning
– kopie identiteitsbewijs
– inkomensverklaring van de belastingdienst of een recente belastingaanslag (van het voorgaande jaar)
– drie recente loonstroken
– inschrijving in Woonservice

Na ontvangst van deze gegevens neemt de verhuurmakelaar contact met u op.

Passend toewijzen
Voor het huren van een sociale huurwoning geldt ‘passend toewijzen’. Dit betekent dat voor de toewijzing van een sociale huurwoning naar uw inkomen wordt gekeken. Informatie over inkomen en huurhoogte vindt u op https://mijnwoonservice.mijndak.nl/

Ik wil graag een zorgwoning. Hoe werkt dat?

U kunt reageren op onderstaande zorgwoningen via mijnwoonservice.nl

U kunt reageren op zorgwoningen in de gemeente Velsen via https://mijnwoonservice.mijndak.nl/.  Om te reageren op het woningaanbod moet u ook ingeschreven staan bij mijnwoonservice.nl. Staat u hier nog niet ingeschreven? Dan kunt u uw inschrijving regelen via mijnwoonservice.nl. De inschrijving kost € 10. De jaarlijkse verlenging kost ook € 10.

Heeft u vragen over het inschrijven of het woningaanbod? Neem met vragen gerust contact op met het klantcontactcentrum van Woningnet op 0900 040 08 00.

In een zorgwoning woont u zelfstandig. 

Zorgwoningen zijn zelfstandige woningen voor ouderen. Zorgwoningen zijn gebouwd tegen of in de nabijheid van een verzorgingstehuis of buurthuis waar men gebruik kan maken van dagactiviteiten. Men noemt dit ook wel een aanleunwoning. Het gaat dus niet om een kamer in een verzorgingstehuis, waar ouderen niet zelfstandig wonen en verzorging krijgen.

Mensen die zorgbehoeftig zijn of waarbij sprake is van psychosociale problematiek (sociaal isolement / onveiligheidsgevoelens), of mensen die 75 jaar of ouder zijn kunnen in aanmerking komen voor een zorgwoning.  De wachttijd hangt af van de inschrijfduur, voorkeuren en eventuele zorgindicatie, medische of sociale urgentie.

Overzicht van Zorgwoningen

 

Corporatie Huis Locatie Zorgaanbieder
Woningbedrijf Velsen Huis ter Hagen Driehuis Zorgbalans
Velison Wonen De Hofstede Velserbroek Zorgbalans
Velison Wonen De Schulpen Velsen Noord Zorgbalans
Woningbedrijf Velsen Zeewijkplein IJmuiden Zorgbalans

 

WMO–woning

De beschikbare benedenwoningen en aangepaste woningen worden ter bemiddeling aangeboden door de drie woningcorporaties: Velison Wonen, Brederode Wonen  en Woningbedrijf Velsen. Het zijn zelfstandige sociale huurwoningen.

Daarnaast kan er middels een zoekprofiel voorrang worden verleend, het gaat dan vooral om gelijkvloerse (senioren)appartementen, per lift bereikbaar.

Wie kunnen in aanmerking komen?

Inwoners van de gemeente Velsen die vanwege lichamelijke, psychosociale beperkingen op medische gronden dusdanige belemmeringen ondervinden t.a.v. de huidige woning en genoodzaakt zijn te verhuizen naar “passende” woonruimte. Denk hierbij aan rolstoel toe- en doorgankelijke woningen, gelijkvloerse woningen, aangepaste woningen d.m.v. bv. traplift, seniorenwoningen en mantelzorgunits.

Om in aanmerking te komen voor een WMO-woning kunt u contact op te nemen met de gemeente Velsen afdeling Woonbemiddeling.
Dit kan per email: infovelsen.nl of per telefoon :0255 – 56 72 00

 

Seniorenwoningen

Seniorenwoningen zijn woningen die geschikt zijn voor ouderen. De woningen hebben een leeftijdslabel van 55 en 65+. De woningen zijn gelijkvloers of bereikbaar met een lift.

Hoe kan u in aanmerking komen voor een seniorenwoning?

Deze woningen worden aangeboden via https://mijnwoonservice.mijndak.nl/. In de advertentie staat het label van de leeftijd erbij genoemd. Kandidaten die de leeftijd hebben van het label hebben voorrang, mits men voldoet ook aan andere criteria.

Overzicht seniorenwoningen

Corporatie Straat Plaats
Woningbedrijf Velsen Sam Vlessinghof IJmuiden
Woningbedrijf Velsen S.P. Kuijpersplantsoen IJmuiden
Woningbedrijf Velsen Pleiadenplantsoen IJmuiden
Woningbedrijf Velsen Planetenweg IJmuiden
Woningbedrijf Velsen Trompstraat IJmuiden
Woningbedrijf Velsen Radarstraat IJmuiden
Woningbedrijf Velsen Eenhoornstraat IJmuiden
Woningbedrijf Velsen Zeewijkplein IJmuiden
Velison Wonen Kerkstraat IJmuiden
Velison Wonen Kortenaerstraat IJmuiden
Velison Wonen Casembrootstraat IJmuiden
Velison Wonen Floraronde Velserbroek
Velison Wonen Joke Smitkade Velserbroek
Velison Wonen Grahamstraat IJmuiden
Velison Wonen Mercuriusstraat IJmuiden
Velison Wonen Grote Beerstraat IJmuiden
Brederode Wonen Spitsaak Velserbroek
Brederode Wonen Mellonahof Santpoort-Zuid

Wat voor woningen hebben jullie te huur? En waar?

Woningbedrijf Velsen verhuurt ongeveer 6.500 appartementen en eengezinswoningen. Ook verhuren wij garages en beheren wij enkele verzorgingshuizen en winkels. Allemaal binnen de gemeente Velsen.
Meer informatie over ons bezit vindt u in het kaartje onder aan deze pagina. Per kern/wijk is aangegeven hoeveel woningen wij bezitten en waar deze zich bevinden. Woningen die vrijkomen bieden wij te huur aan via https://mijnwoonservice.mijndak.nl/

Het actuele huuraanbod

Ga naar https://mijnwoonservice.mijndak.nl/

Huurwoningen in Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zuid-Kennemerland

Ons woningbezit

Klik op een woonkern voor meer informatie.

Santpoort-Zuid

Wij verhuren 72 appartementen verdeeld over drie complexen met ieder 24 woningen dwars gelegen op de Van den Bergh Van Eysingaplantsoen. De appartementen in deze portiek-etageflats, zonder lift, zijn bestemd voor een- en tweepersoonshuishoudens. Het zijn voornamelijk 3- en 4 kamerappartementen en enkele 2-kamer appartementen.

Santpoort-Zuid heeft een dorps karakter en heeft zich in de jaren ontwikkeld tot een populair villadorp aan de duinrand. Santpoort Zuid ligt aan de spoorlijn tussen Santpoort Noord en Bloemendaal en heeft zelf ook een station. Het heeft goede verbindingen met de gemeentes in de omgeving en is per auto makkelijk bereikbaar.

Santpoort-Noord

Wij verhuren hier 110 eengezinswoningen, 108 appartementen zonder lift en 69 appartementen die wel over een lift beschikken. De eengezinswoningen liggen in de West-Indische buurt (deels verkocht) en in de Hyacintenstraat e.o. (deels verkocht). De appartementen zijn te vinden aan het Burg. Weertsplantsoen. In Santpoort-Noord bezitten wij ook 40 garages.

Het gebied Santpoort-Noord, ligt tussen de rijksweg A 208 in het oosten, de Santpoortse dreef in het, noorden en afbuigend naar het westen. In het zuiden het Burg. Rijkenspark. Santpoort-Noord heeft een station. Door het dorpse karakter is dit gebied zeer populair binnen de gemeente Velsen. Voor medische voorzieningen zijn de inwoners aangewezen op Haarlem-Noord.

Stadspark

Dit gebied ligt tussen de Lange Nieuwstraat en de Planetenweg. De bebouwing ligt rondom een parkachtig gebied. Onze woningen liggen aan: Moerbergplantsoen, Gijzenveltplantsoen, Grahamstraat, Radarstraat, Dolfijnstraat, Waalstraat en Radarstraat. In het gebied wonen veel 1-2 persoonshuishoudens en kleine gezinnen. In De Meteoor (Radarstraat) wonen senioren.

Aantal woningen: 6 portiek/etagewoningen met lift en 462 zonder.

Driehuis

In Driehuis bezit Woningbedrijf Velsen alleen verzorgingshuis Huis ter Hagen (gehuurd door Zorgbalans) met 18 inpandige aanleunwoningen. De verhuur van deze woningen gaat via Wonen in Velsen.
Voor informatie over de indicatie voor een plek in het verzorgingshuis kunt u bij Zorgbalans terecht.

Driehuis ligt tussen IJmuiden en Santpoort-Noord, ten noord-westen van de spoorlijn richting Beverwijk. Deze kern is bekend door onder andere het oudste crematorium Westerveld.

IJmuiden-Zuid

IJmuiden-Zuid wordt begrensd door De Noostraat/Lange Nieuwstraat, de Heerenduinweg en voormalig spoor met Driehuis/IJmuiden. In dit deel van IJmuiden bezitten wij diverse portiek/etagecomplexen. Daarnaast eengezinswoningen in de sociale huur en de markthuur (aantal 15). In de Rivierenbuurt is een deel van de woningen verkocht. De appartementen in de Fidelishof worden, als ze leeg komen,

te koop aangeboden.

De verdeling is als volgt: 476 eengezinswoningen, 831 portiek/etagewoningen zonder lift en 47 met lift.

Velsen-Zuid

Velsen Zuid is gelegen tussen het Noordzeekanaal in het noorden, het tracé van de Velsertunnel in het oosten en de Parkweg in het westen en in het verlengde hiervan de Amsterdamseweg in het zuiden. Onze woningen in Meershoef en De Ticht zijn exclusief bestemd voor senioren.

Aantal woningen: 50 portiek/etagewoningen met lift en 13 zonder.

Zee- en Duinwijk

Het gebied Zee- en Duinwijk ligt ten westen van het Stadspark. In het zuiden begrensd door Heerenduinweg en in het noorden door Havenkade, Dokweg. Veel verschillende soorten woningen met veel variatie in de bouw: portiek/etagewoningen, galerijflats, eengezinswoningen en maisonnettes.

Onze woningen: 167 eengezinswoningen, 1537 etagewoningen met lift en 720 zonder.

Velserbroek

In Velserbroek verhuren wij 82 eengezinswoningen. Bijna allemaal in de sociale huur. Daarnaast verhuren wij enkele appartementen aan Stichting Philadelphia met op de begane grond een kinderdagverblijf.

Deze VINEX-locatie die in de jaren tachtig is ontwikkeld, ligt ten westen van rijksweg A 208.

 

Velsen-Noord

Ons bezit bestaat uit meanderende portieketage bouw aan de Gildenlaan en de Schulpweg, zowel gelijkvloers als maisonnettes. Aan het Breesaperhof staat laagbouw bestaande uit twee lagen. Ook aan de Ladderbeekstraat staat laagbouw. De woningen aan de Doelmanstraat zijn bestemt voor senioren. Al ons bezit is geconcentreerd rond het Breesaperhof. In het totaal zijn het 444 woningen. Dat zijn 434 portiek etagewoningen zonder lift, 7 met lift en 3 eengezinswoningen.

Velsen-Noord wordt begrensd door de Tata/Corus excursietrein, de Velsertunnelweg, het Noordzeekanaal en de Wenckebachstraat. Het gebied zit ingeklemd door industrie. Hoewel Velsen-Noord deel uitmaakt van de gemeente Velsen zijn de voorzieningen in Beverwijk dichterbij.

IJmuiden-Noord

IJmuiden is de grootste woonkern van de gemeente Velsen en dateert uit de tweede helft van de 19e eeuw. IJmuiden heeft veel voorzieningen, zoals de winkelstraat de Lange Nieuwstraat, een zwembad, twee theaters, sportparken, een goede busverbinding etc. Het centrum ligt in IJmuiden Oost, met het door Dudok ontworpen stadhuis. IJmuiden is een van de zeven woonkernen van Velsen, en telt zelf weer vier wijken met onderscheiden buurten. De wijken zijn Oud-IJmuiden, IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en Zee- en Duinwijk.

Aantal woningen
eengezinswoningen in de sociale huur: voor gezinnen 208, voor senioren 16
portiek/etage met lift: voor senioren 20
portiek/etage zonder lift: voor gezinnen 39, voor senioren 140, voor 1/2 persoonshuishoudens 303
In deze wijk zijn 25 markthuurwoningen beschikbaar: 2 eengezinswoningen en 23 appartementen met lift voor senioren

Woningbezit