Skip to main content

Een woning huren en alles
wat daarbij komt kijken

U huurt sinds kort een woning bij Woningbedrijf Velsen. Of u gaat binnenkort een woning huren. Hier vindt u informatie over onder andere huurvoorwaarden, servicekosten en energievoorziening.

Vraag en antwoord

Welke gegevens hebben jullie van mij nodig voordat ik een woning toegewezen kan krijgen?

In het document Gegevens voor de vergunningsafspraak hebben wij voor u op een rij gezet wat wij van u nodig hebben.

De Verklaring van goed woon- en betaalgedrag kunt u hier downloaden.

Indien u zelfstandige bent, dient u dit formulier in te vullen. Prognose ondernemersinkomen 2024.

Hoe regel ik de maandelijkse betaling van de huur en de servicekosten?

De huur (inclusief servicekosten) betaalt u vooraf. Dus vóór de eerste dag van de maand. U krijgt van ons GEEN acceptgiro. In complexen met gemeenschappelijke ruimtes en/of voorzieningen betaalt u servicekosten. Daarin zijn de kosten voor bijvoorbeeld de schoonmaak en/of een voorschot op de energiekosten in opgenomen.

Betalen op 3 manieren
1. automatische incasso: u machtigt ons om maandelijks de huur van uw rekening af te schrijven
2. periodieke afschrijving: u regelt het zelf met uw bank
3. pinnen op ons kantoor aan de Lange Nieuwstraat, elke werkdag voor 12.30 uur

Wij adviseren u de betaling automatisch te regelen. Ruim 80% van onze huurders heeft dat al gedaan. Voordeel is dat u altijd op tijd uw huur betaalt. Veranderingen in de huur worden automatisch verwerkt. Bent u het niet eens met een betaling? Dan kunt u die direct ongedaan maken via uw bank. Zo houdt u toch controle over uw betalingen.

Heeft u geen automatisch incasso en maakt u maandelijks het geld aan ons over? Vermeld dan bij uw overschrijving de volgende informatie:
– de maand waarvoor u betaalt
– uw adres

Ons rekeningnummer is NL15 BNGH 0285064363.

Meer informatie in de brochures Huur betalen en Huurvoorwaarden.

Servicekosten
U betaalt per maand een voorschot op de servicekosten. Een keer per jaar verrekenen wij uw voorschot met de werkelijke kosten. Afhankelijk van uw gebruik betaalt u bij of krijgt u geld terug. Vóór eind mei ontvangt u de afrekening. In onze folder Huurvoorwaarden leest u precies hoe het werkt.

Bent u het niet eens met de afrekening of het voorschotbedrag? Mail of bel ons op 0255 56 65 66. U krijgt binnen vijf werkdagen een bevestiging. Bent u niet tevreden over ons antwoord? Ga dan naar de Huurcommissie. Dat kost € 25,- per klacht. Meer informatie hierover op www.huurcommissie.nl

Hoe bepalen jullie de hoogte van mijn huur?

Op basis van de waarde van uw woning. Wij werken met een puntensysteem. Uw woning krijgt punten voor de grootte, het aantal kamers en voorzieningen zoals centrale verwarming. De WOZ-waarde van de woning telt voor een deel mee. De punten bepalen de maximale prijs die wij voor de woning mogen vragen. In officiële stukken heet dat: 100% van maximaal redelijke huur. Voor sommige woningen geven wij een korting op de geadverteerde huurprijs aan woningzoekenden met een laag inkomen. Dat wil zeggen dat bij deze woningen de huurprijs afhankelijk is van uw inkomen. Deze woningen herkent u aan het volgende icoon: Flexibele huur.

Wat betekent 'passend toewijzen' voor mij?

U kunt een sociale huurwoning huren als uw inkomen passend is bij de huur. Reageren op een sociale huurwoning (netto huur tot en met € 879,66) is alleen mogelijk met een jaarinkomen tot maximaal € 44.035/€ 48.625.

U kunt reageren op een sociale huurwoning (netto huur t/m € € 879,66 ) als uw inkomen niet hoger is dan het maximum dat de corporatie in de advertentie aangeeft.

De samenstelling van uw huishouden en uw inkomen bepalen op welke woningen u kunt reageren. Hieronder ziet u tot en met welke netto huur u kunt reageren.

 Aantal personen Inkomen vanaf  Inkomen tot en met  Nettohuur
  1 persoon   € 0  € 27.725*  € 650,43
  1 persoon   € 27.725  € 47.699  € 879,66
 2 personen  € 0  € 37.625**  € 650,43
 2 personen  € 37.625  € 52.671  € 879,66
 3 of meer personen  € 0  € 37.625**  € 697,07
 3 of meer personen  € 37.625  € 52.671  € 879,66

 

* Voor alleenstaande AOW-gerechtigden is de grens in bovenstaande tabel niet € 27.725 maar € 27.225.

** Voor meerpersoons AOW-gerechtigden is de grens in bovenstaande tabel niet € 37.625 maar € 36.675.

De corporatie controleert altijd of uw inkomen toereikend is om de woning te kunnen huren.

Heeft u een inkomen van meer dan € 27.725 (alleenstaanden) of € 37.625 (twee of meer personen), dan kunt u  wel op de woningen met een lagere huurprijs reageren, maar woningzoekenden met een laag inkomen krijgen soms voorrang voor deze woningen. In de advertentie kunt u zien of er voorrang geldt voor lage inkomens.

Soms geldt een lagere netto huur
Sommige corporaties geven bij een deel van hun woningen korting op de geadverteerde huurprijs aan woningzoekenden met een laag inkomen. Dat wil zeggen dat bij deze woningen de huurprijs afhankelijk is van uw inkomen. Deze woningen herkent u aan het volgende icoon: Flexibele huur

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Heeft u een laag inkomen of is uw inkomen gedaald? Dan komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. De Belastingdienst regelt dat. Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken. Deze site kunt u ook gebruiken voor andere toeslagen zoals de zorgtoeslag.

Wat doe ik als ik de huur niet kan betalen?

De ervaring leert dat een huurschuld snel groter wordt. Dat maakt een oplossing steeds moeilijker. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zoeken dan samen met u een oplossing om huurachterstand te voorkomen of op te lossen. Bel (0255) 566 566 of stuur een mail naar Huurincasso. Meer informatie leest u in de folder Huur betalen.
Meer informatie hierover vindt u op de pagina Ik huur.

Mijn partner staat niet op het huurcontract, hebben wij wel dezelfde rechten?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is het geen probleem als de gegevens van uw partner niet op het huurcontract staan. Uw partner is wettelijk gezien medehuurder. In geval van scheiding of overlijden, kan het huurcontract worden overgeschreven op naam van uw partner. Het is anders als u niet bent gehuwd of geen geregistreerd partnerschap heeft. Wilt u uw partner medehuurder maken? Kijk in de brochure Medehuurderschap hoe u dit kunt regelen.

Hoe is het onderhoud geregeld?

Het onderhoud aan de gebouwen zoals schilderen regelt Woningbedrijf Velsen. Voor € 5,32 per maand kunt u een Solide service abonnement afsluiten. Dan nemen wij een groot deel van uw klussen over. Ga voor meer informatie naar de pagina Onderhoud van mijn woning.

.

Mijn woning is aangesloten op blokverwarming/collectieve verwarming. Hoe werkt dat?

Techem is het bedrijf dat voor Woningbedrijf Velsen de warmtemeting verzorgt. Bij blokverwarming/collectieve verwarming betaalt u samen met de andere huurders het verbruik van de verwarming. Om te meten hoeveel iedereen verbruikt, heeft elke radiator een warmtekostenverdeler. Zo kunnen we toch regelen dat u alleen uw eigen verbruik betaalt. Meer informatie hierover vindt u in de folder Bewonersinformatie over warmteverbruiksmeting. En op de website van Techem.
Animatiefilm over de jaarlijkse afrekeningservicekosten

Hoe is de energievoorziening (gas, licht, water) geregeld?

1. Individueel
U heeft een eigen cv of gaskachel en geiser. U sluit zelf een contract af met een energieleverancier. Voor water gaat u naar PWN.

2. Blok- of wijkverwarming
Worden uw huis en die van de buren verwarmd door één gezamenlijke warmtebron? Dan kunt u niet zelf uw warmteleverancier kiezen. Een voorschot is opgenomen in de servicekosten. U ontvangt in mei/juni de afrekening van Woningbedrijf Velsen. De levering van water regelt u wel zelf met PWN.

3. WKO (Warmte Koude Opslag)
Een WKO-installatie verwarmt en koelt de woning en levert warm water. Dat is de situatie in De Planeet, Meteoor, De Doorbraeck, Zuydvaerder, Hoogeberg, Sterrenstorm en Zeewaarts. Het klimaatsysteem gebruikt vooral energie van de zon en uit de bodem. IJbron beheert en regelt alle technische, financiële en administratieve zaken rond de WKO-installatie. Bent u al klant van IJbron, dan kunt u direct inloggen in mijn.IJbron.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ijbron.nl

Welke keuze heb ik als ik een energieleverancier zoek?
Bij blokverwarming/wijkverwarming en WKO kunt u alleen zelf kiezen voor de leverancier van elektriciteit. Heeft u een individuele cv installatie of gaskachel en geiser, dan regelt u zelf uw leverancier voor elektriciteit én gas. De keuze van leverancier is aan u.

WoonEnergie
Woningbedrijf Velsen heeft een contract met WoonEnergie. Deze leverancier is er alleen voor huurders. WoonEnergie garandeert een prijs die bij de beste drie van Nederland hoort. Heeft u geen tijd of zin om elk jaar de goedkoopste leverancier te zoeken en over te stappen? Dan is WoonEnergie een goed alternatief voor u. Als u daarvoor kiest, sluit u zelf een contract af met WoonEnergie. Meer informatie op www.woonenergie.nl.

Investeert Woningbedrijf Velsen in energievermindering en duurzaamheid?
1. Bij onderhoud en renovatie zorgen wij dat woningen een beter energielabel krijgen. We streven naar label A of B.
2. Wij overleggen met Tatasteel om hun restwarmte te gebruiken voor onze woningen.
3. Wij maken gebruik van zonnepanelen en energie uit de aarde.

Mag ik een schotelantenne plaatsen?

Voor het plaatsen van een schotelantenne heeft u toestemming nodig. Neem hierover telefonisch contact met ons op en vraag naar één van onze technisch adviseurs. U mag de schotel pas plaatsen als u onze toestemming heeft. Wij adviseren u vóór plaatsing met uw buren te overleggen. De plek van de schotelantenne mag uw buren namelijk niet hinderen.

Voorwaarden voor plaatsing
•    De schotelantenne mag maximaal een doorsnede van 60 cm hebben en de kleur moet aansluiten bij de achtergrond waarop hij geplaatst wordt.
•    De schotelantenne plaatst u aan de achterzijde van de woning op balkon/dakterras en dus niet aan de voorzijde van uw woning.
•    De schotel plaatst u op een standaard van beton of gietijzer.
•    De schotel inclusief standaard mag maximaal 1.80 meter hoog zijn.
•    De kabels mogen niet door het kozijn gelegd worden.
•    De schotel mag niet buiten het balkon of dakterras uitsteken en niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
•    U bent en blijft eigenaar van de schotel en daardoor aansprakelijk bij schade of letsel.
•    Als Woningbedrijf Velsen onderhoud uitvoert en de schotelantenne de werkzaamheden belemmert, bent u verplicht de schotelantenne tijdelijk te verwijderen. De kosten betaalt u zelf.
•    Bij het beëindigen van de huur, verwijdert u de schotel en herstelt eventuele schade. De schotelantenne is niet overdraagbaar aan de nieuwe huurder.

Waarom gelden deze voorwaarden?
Het is belangrijk dat uw buren geen last van uw schotel hebben en dat er geen schade ontstaat aan het gebouw. En een schotel die losraakt, kan gevaar opleveren voor anderen. Als eigenaar van de woning worden wij hier ook op aangesproken. Levert de door u geplaatste schotel gevaar op, dan verzoeken wij u deze op de hierboven beschreven manier te plaatsen. In het geval uw buren aangeven dat ze last hebben van uw schotel toetsen wij of deze volgens de voorwaarden is geplaatst. Is dit niet het geval dan vragen wij u de schotel op de juiste manier neer te zetten.

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb? Of als ik mee wil praten over de gang van zaken?

Woningbedrijf Velsen wil de dienstverlening steeds verbeteren. Het draait om u, onze huurder. Laat het ons weten als u ontevreden bent. Daar leren we van. We zijn ook blij met tips of verbeterpunten.
Laat ons ook weten als u met ons mee wilt denken. Bijvoorbeeld in de Huurdersraad, een bewonerscommissie of het klantenpanel? Alvast bedankt voor uw mail of telefoontje! Direct aanmelden voor het klantenpanel of onze nieuwsbrief kan ook.
Meer informatie hierover vindt u op de pagina Ik geef mijn mening.

In mijn appartementencomplex wonen huurders en kopers. Heb ik dan te maken met een Vereniging van Eigenaren?

Bij meer eigenaren is altijd sprake van een VVE (Vereniging van Eigenaren). In de VVE hebben alle kopers een stem. Als huurder wordt u vertegenwoordigd door Woningbedrijf Velsen omdat wij de eigenaar zijn van uw woning. Komt er ingrijpend onderhoud (groot onderhoud of renovatie)? Daarover informeren wij u, en we vragen uw mening.

Wat is het verschil tussen een opstalverzekering en een inboedelverzekering?

Opstalverzekering
Woningbedrijf Velsen is de eigenaar van uw woning. Zij sluit de opstal- of woonhuisverzekering af.  Dat betekent dat u geen opstal- of woonhuisverzekering hoeft af te sluiten. De opstal- of woonhuisverzekering dekt schade door storm, brand of inbraak aan alles wat (nagel)vast zit aan de woning. Bijvoorbeeld de badkamer, keuken, tegelvloer of schutting.

 

Inboedelverzekering
Alle spullen die u zelf in de woning plaatst, noemen we inboedel. Bijvoorbeeld tafels, stoelen, bedden, gordijnen enzovoort. Ook als u zonwering ophangt, valt dit onder de inboedelverzekering. Dit verzekert u zelf. U sluit dus zelf een inboedelverzekering af.

 

Huurdersbelang
Past(e) u iets aan in uw woning dat u niet zomaar verwijdert? Bijvoorbeeld een nieuwe keuken, badkamer, een houten vloer of plavuizen. Deze zaken zijn uw eigendom, maar zitten vast in de woning. Ze zijn onderdeel geworden van de woning. Dit noemen we ‘huurdersbelang’.

 

Normaal valt dit onder de opstalverzekering. Maar omdat een huurder geen opstalverzekering heeft, dient u dit ‘huudersbelang’ mee te verzekeren in de inboedelverzekering.