Skip to main content

Bestuur

Goed bestuur vereist dat informatie over ons bestuur en beleid toegankelijk is. Wij volgen daarin de Governancecode woningcorporaties 2020. De belangrijkste documenten vindt u in de kolommen hiernaast.