Skip to main content

Mirjam Breed (1961)

Lid

Functie: Zorg/Welzijn Sociaal maatschappelijk

Eigenaar Mirjam Breed advies, Veranderkundige : Organisatie & management vanuit maatschappelijke vraagstukken.

Woont in Serooskerke Walcheren

Benoemd: 2017 en herbenoemd november 2021 | treedt af november 2025

Niet hernoembaar en is voorgedragen door Huurdersraad

Lid kerncommissie: Auditcommissie, Selectiecommissie benoeming nieuwe directeur-bestuurder, Selectiecommissie benoeming nieuwe commissaris