Skip to main content

Onder de pannen

Steeds meer inwoners komen door de huidige woningnood na een scheiding of faillissement in de knel.  Om deze groep te helpen, heeft gemeente Velsen zich aangesloten bij “Onder de Pannen”. Een project waar Velsenaren een kamer of verdieping verhuren aan iemand die tijdelijk geen onderkomen heeft.

In augustus ondertekenden de Velsense woningcorporaties Velison Wonen, Brederode Wonen en Woningbedrijf Velsen de samenwerkingsovereenkomst met de Regenboog Groep. Iedere Velsenaar met een woning kan zich bij de Onder de Pannen aanmelden als verhuurder. Ook Velsenaren met een sociale huurwoning. Velsenaren die een uitkering of toeslagen ontvangen, worden niet gekort. Deelname brengt voordelen met zich mee: de verhuurder verdient wat bij en helpt een woningzoekende maximaal 1 jaar. De huurder kan in alle rust een nieuwe woning zoeken.

Iedereen kan het overkomen

Cindy Vermuë van de Regenboog Groep voert met haar collega’s het “Onder de Pannen”-project
uit in onder meer Haarlem en omstreken. Vanaf nu komt daar de gemeente Velsen bij. Vermuë: “ Het gaat om mensen zoals jij en ik, die door omstandigheden als een scheiding of verlies van inkomen, geen eigen onderkomen meer hebben. Vanwege de enorme krapte op de woningmarkt lukt het niet om snel weer een eigen plek te vinden. Geen vaste woon- of verblijfplaats betekent ook: geen eigen briefadres voor correspondentie met de instanties. Deze inwoners worden dus onzichtbaar voor de gemeente en voor hulpverleners.”

Screening en matching vooraf

Onder de Pannen werkt puur praktisch: een onderkomen vinden voor iemand die plotseling op straat staat. Een eigen woonplek voor een jaar; weg uit de acute stress, om rust en ritme terug te vinden. Om te zorgen dat de tijdelijke huisvesting zonder problemen verloopt, zorgt Onder de Pannen vooraf voor een goede screening en matching van huurder en verhuurder.
Daarnaast biedt het project begeleiding aan de huurders bij de zoektocht naar permanente woonruimte. Want na een jaar stopt het Onder de Pannen-contract. De verhuurder van de kamer kan ook altijd een beroep doen op Onder de Pannen, met administratieve vragen maar ook met vragen over het samenwonen.

Aanmelden

Vanaf nu kunnen inwoners die een kamer over hebben en willen verhuren zich aanmelden via onderdepannen.nl.  Meer informatie is te vinden op www.velsen.nl/kamerverhuur-of-hospitaverhuur of ga naar www.onderdepannen.nl.