Skip to main content

Corporatie en gemeente slaan handen ineen tegen woonfraude

By 11 maart 2024Nieuws

Onlangs ondertekenden de Velsense wethouder Sander Smeets en directeur-bestuurders Chris Pettersson (Velison Wonen), Jan Wim Franken (Brederode Wonen) en Tamar Hagbi (Woningbedrijf Velsen) het convenant gegevensuitwisseling ter bestrijding van adres- en woonfraude.

Sociale huurwoningen zijn schaars en bedoeld voor mensen die er recht op hebben. Het bestrijden van woonfraude staat al jaren hoog op het lijstje van de corporaties, omdat ze veel belang hechten aan een eerlijke woonruimteverdeling en een veilige omgeving voor alle bewoners.

“De andere bestuurders en ik zijn blij dat we gezamenlijk deze stap nemen in een intensievere samenwerking met de gemeente om overlast en woonfraude aan te pakken en de leefbaarheid en veiligheid in en om onze complexen te verbeteren”. - Tamar

Fraude in beeld
De basis van het convenant is het verbeteren van de samenwerking en het onderling uitwisselen van informatie. Komt die informatie niet overeen met elkaar, dan meldt de gemeente dit aan de betreffende corporatie, die doet dan nader onderzoek. Zo brengen we fraude beter in beeld. Dit doen we in lijn met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) waarmee de privacy van inwoners is beschermd. Die afspraken zijn nu opgenomen in het ‘convenant gegevensuitwisseling’.

Foto: v.l.n.r. Tamar Hagbi, Sander Smeets, Chris Pettersson en Jan Wim Franken

Tegengaan misstanden
Onder woonfraude vallen onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning (te veel mensen in een woning). Bij adresfraude staan mensen onjuist geregistreerd bij de gemeente en proberen bijvoorbeeld onterecht aanspraak te maken op bijstand of toeslagen.