Skip to main content

Magische mix

By 25 mei 2023Nieuws

Hoe zorg je voor draagkrachtige en leefbare buurten, terwijl woningcorporaties juist meer kwetsbare bewoners moeten huisvesten?  Dat het goed mogelijk is door te sturen op woonruimtebemiddeling zagen we in Zwolle.

Op woensdag 24 mei bezocht een aantal collega’s van Woningbedrijf Velsen woningcorporatie Openbaar Belang. Openbaar Belang zag dat in buurten als de Indische buurt in Zwolle de leefbaarheid erg onder druk stond. Vervuiling, overlast, criminaliteit, vechtpartijen en veel kwetsbare mensen in een buurt. Terwijl in andere buurten juist vooral draagkrachtige bewoners samenwoonden. Dat moest anders. Zij gingen in gesprek met gemeente, huurders(raad) en collega-corporaties om in alle complexen een magische mix toe te passen. Vanuit de gedachte dat er bewoners zijn die meer hulp of zorg nodig hebben of problemen veroorzaken (vragers) en andere bewoners die juist anderen helpen en iets bijdragen voor de buurt (dragers)streeft Openbaar Belang naar een ideale mix van bewoners in alle complexen.

Ideale balans

Alle labels gingen van de complexen en de bewonersmix kreeg een belangrijke plek in het assetmanagement. Door gebruik van beschikbare data maar vooral te vertrouwen op de buurt- en bewonerskennis van wijkbeheerders en woonconsulenten, wordt bij iedere verhuizing gestuurd op de juiste balans van 35% vragers, 15% dragers en 50% reguliere bewoners. Wie past nu in dit complex? Een huishouden met een middeninkomen, gezin met kinderen of selecteren we iemand die zich wil inspannen voor de leefbaarheid en bewoners in de buurt? En vooral blijven monitoren, want mensen kunnen snel veranderen van vragers in dragers.

Na 4 jaar waren de resultaten zichtbaar in de Indische buurt. Een succesvol en inspirerend voorbeeld voor onze wijkaanpak in Velsen-Noord. Er wordt in Velsen-Noord veel verhuisd, dat is een kans. We hebben vertrouwen dat een betere balans tussen dragers en vragers in de buurt het verschil kan maken.  We maken een plan voor het inzetten van een magische mix. Wordt vervolgd!