Skip to main content

Mobiliteitsscan woon-werkverkeer en zakelijk vervoer

By 26 april 2023Nieuws

Onlangs liet Woningbedrijf Velsen een mobiliteitsscan uitvoeren door IJmond Bereikbaar, uitgevoerd door Bureau 2030 onder het motto ‘Woningbedrijf Velsen: duurzaam, bereikbaar en gezond’. Duurzaamheid is een van onze speerpunten. Dat geldt niet alleen voor woningen maar ook als werkgever slimme en duurzame keuzes maken ten aanzien van het thuiswerken, woon/werkverkeer en zakelijk vervoer.

Tweederde van onze medewerkers heeft de scan ingevuld waardoor we meteen een goed doel steunden, want voor elke ingevulde scan ging er 1 euro naar Voedselbank IJmond.

“Wij zijn trots dat we de mobiliteitsscan voor Woningbedrijf Velsen hebben mogen uitvoeren en zien een sterke bereidheid bij hen om duurzamer te gaan reizen. Ruim een kwart van de medewerkers komt al op de fiets en ruim de helft van de automobilisten is bereid om te gaan fietsen wanneer het opgestelde actieplan geïmplementeerd wordt. Mooi om te zien dat we hierdoor samen de CO2-uitstoot gaan reduceren”, zegt Maarten Rigter, duurzaamheidsversneller bij Bureau 2030.

“We juichen het van harte toe dat WBV hun personenmobiliteit wil gaan verduurzamen. Dat is belangrijk voor het leefbaar houden van Velsen en de IJmond”, aldus Martijn Mewe, mobiliteitsmakelaar bij IJmond Bereikbaar.

De actualiteit maakt de mobiliteitsscan extra relevant: de hoge brandstofprijzen zijn een extra prikkel voor de organisatie en werknemers om het aantal motorvoertuigkilometers te verminderen. In de mobiliteitsscan van IJmond Bereikbaar zijn de volgende speerpunten onderzocht:

  1. Wat is de huidige stand van zaken op het thema mobiliteit: werken en thuiswerken, vervoersgewoontes en de motivaties daarachter?
  2. Welke kansen liggen er volgens de medewerkers om CO2-uitstoot die gerelateerd is aan personenvervoer te verminderen?

De scan resulteerde in een aantal oplossingen zoals een uitgebreider fietsplan, meer carpoolen en gedrag ondersteunende communicatie. Hier gaan we intern mee aan de slag!