Skip to main content

Nieuw RvC-lid Vincent Visser

By 15 maart 2023maart 16th, 2023Nieuws

Het interne toezicht op Woningbedrijf Velsen wordt gedaan door een 5-koppige Raad van Commissarissen. Elke vier jaar loopt de termijn af en kan het lid voor nog eens vier jaar herbenoemd worden. Op 15 maart treedt Rogier Visser af en treedt Vincent Visser aan (geen familie van elkaar overigens).

Vincent is op voordracht van de Huurdersraad benaderd voor deze functie en was na het lezen van de missie van Woningbedrijf Velsen meteen enthousiast. Wij stellen hem graag aan u voor!

Vincent is momenteel toezichthouder bij De Nederlandsche Bank. “In deze functie houd ik prudentieel toezicht op verzekeraars, gericht op financiële stabiliteit en beheerste bedrijfsvoering. In een snel veranderend landschap komen hier interessante vraagstukken voorbij en de gesprekken met de instellingen zijn voor mij de kers op de taart”, vertelt hij.

Woningcorporaties spelen een essentiële rol in onze maatschappij om ook de meer kwetsbare groepen te kunnen voorzien in de basisbehoefte van goed wonen

Vincent VisserNieuw lid Raad van Commissarissen

Op de vraag ‘waarom Woningbedrijf Velsen’, antwoordt hij: “Er is een dringend tekort aan woningen en met heldere kernwaarden, namelijk dienstbaar en verbindend, wordt bij Woningbedrijf Velsen gewerkt aan de eerlijke verdeling van een schaars aanbod. De thema’s betaalbaarheid, passend wonen, leefbaarheid en duurzaamheid, die in 2021 zijn uiteengezet in het Kompas, geven hier verdere invulling aan. Met de Prestatieafspraken 2021-2024 hebben de gemeente Velsen en de betrokken huurdersorganisaties en woningcorporaties een mooie ambitie geformuleerd en afspraken gemaakt om dit te bewerkstelligen. Deze samenwerking geeft energie om mee verder te gaan.”

Wat ook een belangrijke rol heeft gespeeld bij zijn keuze voor Woningbedrijf Velsen, is de betrokkenheid en deskundigheid van de Huurdersraad. Vincent: “Afgaande op wat ik tot nu toe heb gezien is er een open dialoog tussen Woningbedrijf Velsen en haar huurders en dat is een groot goed. De totstandkoming van het Kompas is daar een sprekend voorbeeld van. Tegelijkertijd is er nog veel te doen. Mijn focus als Raad van Commissaris-lid ligt op het juridische vlak en ook op financieel en cyber/IT-gebied heb ik enige ervaring.”

Wat is Vincents visie op woningcorporaties? “Wonen is een eerste levensbehoefte en deze is de afgelopen periode door verschillende factoren steeds meer onder druk komen te staan. Het leven is in een rap tempo duurder geworden en het woningtekort zal naar alle verwachting alleen maar toenemen de komende jaren,” vertelt Vincent. “Woningcorporaties spelen een essentiële rol in onze maatschappij om ook de meer kwetsbare groepen te kunnen voorzien in de basisbehoefte van goed wonen. Het is geen gemakkelijke opgave om te balanceren tussen woningverbetering, verduurzaming, nieuwbouw en betaalbaarheid. Dat kan alleen met een transparante houding richting de huurders waarbij goed wordt geluisterd en als de kerntaak niet uit het oog wordt verloren. Als lid van de RvC op voordracht van de huurdersraad hoop ik daaraan bij te kunnen dragen.

Vincent heeft rechten gestudeerd en is na zijn studie aan de slag gegaan als jurist bij het Gerechtshof Amsterdam. Vervolgens heeft hij de overstap gemaakt naar een grote verzekeraar, waar hij een tweejarig management trainee programma heeft gevolgd en als underwriter werkte op de afdeling Financial Lines. “Dit betekende voor mij het analyseren van bedrijven op verschillende terreinen, zoals financiën, risicomanagement en cyberweerbaarheid. In oktober 2020 heb ik de overstap gemaakt naar DNB, mede vanwege de maatschappelijke rol van de toezichthouder.”

“Ik woon nu nog in Amsterdam met mijn vrouw Frederike, maar er zitten wat veranderingen aan te komen. Zo hebben we een nieuwbouwhuis gekocht in Edam, dat waarschijnlijk eind 2023 wordt opgeleverd, en belangrijker, wij verwachten in april ons eerste kindje.

In mijn vrije tijd houd ik ervan actief bezig te zijn. Zo ga ik graag surfen of boulderen. Verder ben ik lid van een schaakvereniging en speel ik (jazz)piano. Ook lees en reis ik graag.

Ik ben van nature analytisch en nieuwsgierig en ik heb humor hoog in het vaandel staan. Je best doen om elkaar te begrijpen vind ik belangrijk. Waar ik blij van word is door goede samenwerking een probleem terug te kunnen brengen tot de kern en dit op deze manier te verhelpen. Dit oplossen van puzzels is waarschijnlijk ook wat ik zo mooi vind aan schaken, hoewel je dat natuurlijk in je eentje doet.”