Skip to main content

Presentatie kader Waal-, en Dolfijnstraat tijdens participatiebijeenkoms

By 29 oktober 2021november 2nd, 2021Geen categorie

Dinsdagavond 26 oktober werd de volgende stap in de participatie Waalstraat en Dolfijnstraat gezet  in de mooie burgerzaal van het gemeentehuis. Ruim 50 geïnteresseerden kwamen af op de bijeenkomst. Veel bewoners en omwonenden, maar ook toekomstige bewoners.

Wethouder Floor Bal en a.i. directeur-bestuurder Pierre Sponselee verwelkomde de mensen en benadrukte nogmaals de goede samenwerking in de participatietussen de gemeente, de huurdersraad, bewoners en Woningbedrijf Velsen. Pierre Sponselee: “We willen goed en snel door met het plan. Steigers bouwen, de betonmolens laten draaien! Laten we van start gaan”

Eerste schetsen

Architect Sebastiaan Addis nam de groep mee in de opgaven aan de hand van zes thema’s. De zes thema’s hebben centraal gestaan in de participatieavonden die gehouden zijn in september. Welke mogelijkheden zijn er en wat betekent dat voor belangrijke onderwerpen als parkeren en zon/schaduw? Alle opgehaalde input van de eerdere themasessies zijn meegenomen in deze afwegingen. Het plangebied is bestudeerd en bekeken. “Nog geen mooie plaatjes en visualisaties, maar dit is het moment om met elkaar afspraken te maken over het kader. Er staat nog niks vast, we zijn nog aan het onderzoeken, vertelt de architect.”

Aantallen en vorm
Er is veel rekening gehouden met voldoende afstand tot de bestaande huizen, groen , parkeren en ontmoeten. En ook heeft Woningbedrijf een opgave om meer nieuwe woningen te bouwen. Er wordt dus gekeken naar verschillende scenario’s met verschillende typen woningen. Wat voor woningen er komen is nog niet bekend. Alleen sociale huur, sociaal en middel dure huur of deels koop. Deze fase gaat slechts over ruimtelijke kaders. Waar kan het gebouw komen te staan en hoeveel bouwlagen mogen er maximaal komen?

Zon en schaduw
Veel omwonenden maken zich zorgen over zon in de tuin. Met een bezonningsstudie laat Sebastiaan zien hoe het in de verschillende jaargetijden staat met de schaduw. In de maximale hoogte variant viel dat mee. De opluchting was groot.

Parkeren
Ook voor de parkeerplaatsen is goed nagedacht. Half verhard is een goede optie waardoor parkeerplaatsen groen zijn als er geen auto’s geparkeerd staan. Er is meer ruimte voor parkeren door de afstand die is gecreëerd tussen bestaande woningen en het nieuwe gebouw. Van 2 meter naar maar liefst 20 meter!

Na de presentatie zijn er complimenten en aandachtspunten opgehaald. In groepjes uiteen werden de eerste reacties duidelijk. Over het algemeen werd het plan positief ontvangen. Voldoende groen, blij met de afstand, voldoende woningen en leuk idee om daktuinen te maken. Een aantal zorgen waren: geluidsoverlast, inkijk vanaf balkons, juist de daktuinen en parkeren blijft een zorg.

Al met al was het een geslaagde avond. Er is op een open en eerlijke manier met elkaar gepraat en naar elkaar geluisterd. Pierre Sponselee eindigde met: “fijn om te zien dat er zoveel mensen zijn gekomen en dat we met elkaar hetzelfde doel voor ogen hebben. Het is hard nodig dat er dingen gebeuren. Niet alles kan, maar als iedereen een beetje water bij de wijn doet maken we er met zijn allen echt iets moois van!”

Planning
19 november is er nog gelegenheid om laatste input te geven voor het plan. Er is een inloopavond bij Woningbedrijf Velsen. Informatie hierover volgt op de website.

In december zal een het college van B&W naar verwachting instemmen met het SPvE (Stedenbouwkundig Programma van Eisen) en ter besluitvorming naar de gemeenteraad sturen. Daarna, rond medio maart 2022, gaan we samen met bewoners verder met de planvorming.