Skip to main content

Regionale afspraken over woningen voor ‘uitstromers’

By 11 oktober 2021Nieuws

Woningbedrijf Velsen ondertekende samen met gemeenten, collega-woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in Zuid-Kennemerland en IJmond op 7 oktober het Convenant ‘Uitstroomregeling Pact’. De regeling gaat over het huisvesten van bewoners die voorheen in een bijzondere woonvoorziening of een daklozenopvang verbleven.

 

Een jaar geleden sloten gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in Zuid-Kennemerland en IJmond een ‘Pact voor uitstroom’ om jaarlijks een afgesproken aantal woningen en steun te bieden aan mensen die toe zijn aan zelfstandig wonen na een verblijf in een woonvoorziening of daklozenopvang. Hiervoor bestaan in de regio al regelingen. De ‘Uitstroomregeling Pact’ vervangt deze regelingen en zorgt voor een betere samenwerking van lokale en regionale partijen. Voor bewoners betekent dit meer kans op een geschikte woning in een omgeving waar men zich thuis kan voelen.

Zachte landing

Met 27 partijen zijn afspraken gemaakt over de nieuwe werkwijze. En over een ‘zachte landing’, dat wil zeggen over goede begeleiding van nieuwe bewoners en aandacht voor het prettig samenwonen met buurtgenoten. De afspraken gaan over de taken en verantwoordelijkheden van alle partijen, over het bijhouden van aanvragen en toekenningen en over het bewaken van de gemaakte afspraken.

Samenwerking

De samenwerkingsovereenkomst Uitstroomregeling Pact 2021 is op 7 oktober ondertekend door gemeenten, en woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties, die werkzaam zijn in Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.