Skip to main content

Tijdelijke 2e bestuurder Sandra van Zaal

By 4 maart 2024Nieuws

Met ingang van 28 februari is Sandra van Zaal aangetreden als tijdelijke 2e directeur-bestuurder naast Tamar Hagbi, de zittende directeur-bestuurder. Sandra is aangetrokken omdat de opgave van Woningbedrijf Velsen groot is en omdat Woningbedrijf Velsen bezig is met een haalbaarheidsonderzoek naar intensivering van een samenwerking/fusie met Velison Wonen. Zij en Tamar verdelen de portefeuilles.

Sandra was de afgelopen jaren interim bestuurder bij verschillende woningcorporaties en doet adviesopdrachten bij gemeenten en woningcorporaties. Daarvoor was zij 7,5 jaar directeur-bestuurder bij een woningcorporatie in de buurt van Arnhem. Haar kennis en ervaring komen goed van pas bij alle activiteiten die Woningbedrijf Velsen zich ten doel heeft gesteld vanuit haar koersdocument.

"Ik vind het belangrijk om met bewoners en samenwerkingspartners op te trekken en samen dingen voor elkaar te krijgen." - Sandra

Koers
We richten ons de komende tijd op het verbeteren van onze volkshuisvestelijke bijdrage bijvoorbeeld met het aanscherpen van ons beleid. Dit doen we onder de vier pijlers betaalbaarheid, passend wonen, aanscherpen duurzaamheid en leefbaarheid.

Sandra: “Ik vind het belangrijk om met bewoners en samenwerkingspartners op te trekken en samen dingen voor elkaar te krijgen. Dat kan gaan over het bouwen van nieuwe betaalbare woningen of het verbeteren van bestaande woningen. Dat is niet altijd makkelijk maar we hebben elkaar nodig.”

"De komst van Sandra biedt ruimte om samen meer tijd te besteden aan onze grote volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Velsen." - Tamar

Tamar: ”Ik ben heel blij met de komst van Sandra als tijdelijke tweede bestuurder.
Het biedt ruimte om samen meer tijd te besteden aan onze grote volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Velsen. Daarnaast geeft het mij meer tijd om aandacht te besteden aan het haalbaarheidsonderzoek naar intensivering van samenwerking/fusie met Velison Wonen.