Skip to main content

Wijkmobiel in actie

By 9 augustus 2021Nieuws

Heeft u de blauwe wijkmobiel zien staan? Twee weken geleden stonden we op de donderdagmarkt, Velserduinplein. Bewoners konden terecht voor een praatje of een vraag. De gemeente, Woningbedrijf Velsen, politie en iemand van het wijkplatform waren aanwezig.

Leefbaarheid in de buurt
We horen graag van bewoners wat er speelt in de wijk. Bijvoorbeeld of er zorgen zijn over de veiligheid of juist goede ideeën om het wonen nog prettiger te maken. Als wijkteam willen we samen met bewoners nadenken en praten over wat voor hun belangrijk is.

Persoonlijke Vragen
Het Sociaal Wijkteam Velsen sluit ook aan. In Het Sociaal Wijkteam Velsen werken verschillende organisaties samen, bestaande uit het maatschappelijk werk, welzijnswerk en wijkverpleging. Heeft u een persoonlijke vraag? Bijvoorbeeld, over inkomen en zorg, gezondheid, vrijwilligerswerk, zorg voor een ander activiteiten in de wijk. We gaan met u in gesprek, denken mee en bieden een steuntje in de rug.

Aankomende acties
De wijkmobiel gaat op 24  en 26 augustus weer de weg op. Wilt u langskomen? We zien u graag op:

  • 24 augustus van 14.00 tot 16.00 uur – Willem de Zwijgerlaan, Santpoort Zuid
  • 26 augustus van 14.00 tot 16.00 uur – Willemsplein / S.P. Kuijperplantsoen, IJmuiden West

De wijkmobiel is een initiatief van het wijkteam en opereert zelfstandig. Het wijkteam bestaat uit: gemeente Velsen, politie, woningbouwverenigingen, wijkplatforms en actieve bewonersgroepen, Sport Support, Stichting Welzijn Velsen, het Sociaal Wijkteam. Het wijkteam werkt samen in elke Velsense wijk aan een leefbare en veilige buurt.